Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Krupinská planina » turistika » miesto

Miesto, Krupinská planina

Miesto v Krupinská planina

V Krupinská planina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Krupinská planina:, 1 z 17

Tesárska roklina, Malá Bukovina, Plieška, Pri mlyne, Medzi potoky, Krupinica, Pri kríži, Korytárov mlyn, Dolina, Zákľuka, Horné Príbelce, Záhumnie, Malé vrbiny, Antolova dolinka, Novina, Za vrchnou chrasťou, Útlaky, Nad mlynom, Cigánska osada, Srbky, Dolné záhrady, Balička, Horná dolina, Dolné Terany, Kukuričniská, Za riekou, Pri Hradzianskom chotári, Pálikovec, Kopaničky, Vrchné humná, Holcer, Krasačník, Rakovec, Dolné prielohy, Novohradská strana, Lúky, Jánošovská, Hadovka, Dúbrava, Horné záhrady, Horné selá, Verbeška, Mlynský jarok, Pod dedinou, Hôrka, Hŕbok, Sedlo, Za hôrku, Široké lúky, Nad Syravkou, Janova dolinka, Kapustnice, Pri válove, Za žliebkom, Pod bukovinkou, Na lúkach, Močiarka, Kupáň, Modrý Kameň, Bodor

Miesto, Krupinská planina:, 2 z 17

Horné Terany, Košítka, Kapustiská, Krížnice, Lazy Na Lúkach, Nedelištske Lazy, Mlyn Dolina, Horné Riečky, Riečky, Petercova, Záferka, Majerské zeme, Za Katovkou, Na dráhach, Merovce, Za lieštim, Záhrady, Kozi Vrbovok, Na strani, Cudenica, Dolinka, Na Viniciach, Stolcové záhumnia, Litava, Nad Zelienkou, Brezina, Pavkove záhumnie, Miškov laz, Záhradiská, Nad Stráňou, Konopnice za košiarom, U Trsta, Farkaška, Čerťaž, Simon, Trpinec, Podbartošov, Žigmundov laz, Pod kalinovky, Háj, Horný mlyn, Dvor Poloma, Dolné lúky, Podpoloma, Veľké riečky, Vlasti, Očenášov Dvor, Jarky, Záhumnie, Straňa, Úpredky, Pod hájom, Devičiansky Mlyn, Niže Dediny, U chotára, Nad veľkou chrastou, Selo, Divnice, Na osičí, Háj

Miesto, Krupinská planina:, 3 z 17

Hájiky, Vinice, Meštrov laz, Osičie, Horné štáliky, Poľan, Brnište, Rybník, Ondrušove Lazy, Kováčove Lazy, Holizeň, Na kamencoch, Sobôtky, Za dolinou, Adamova Štala, Sklady, Nový Dvor, Na Vinici, Sobôtka, Biela studňa, Syrové vrecká, Lúky pod kobyliným jarkom, Za brestovým dielom, Pod hrabie, Uličné Lazy, Krnáčove lazy, Šípkovec, U Ďuriša, Konopiská, Synčekov vŕšok, Záchenských Lazy, Pätnica, Čerťažie, Za Pliešou, Matiášov vrch, Horné záhumenice, Kapustnisko, Nad starým kostolom, Brezov peň, Kamasova Kopanica, Plešinka, Križkove Lazy, Pri mlyne, Lazy, Široký vrch, Na chotári, U Kolárika, Lúčky, Nemcov Salaš, Na kúpanici, U Svoreňa, Jasenia, Nad lúčky, Roveň, Pustasik, Pri Cigánoch, Pri kostole, Kopanice, Verestoveň, Kopanica

Miesto, Krupinská planina:, 4 z 17

Trpínsky dvor, Ťiroké Lúky, Sela, Prostredné konopniská, Nad Starým vrchom, Pod Vrabčím vrchom, Surdícka stráň, Jasenec, Pod Surdíkom, Ryžoviská, Kozí vrch, Starý vrch, Nový vrch, Majerské, Pustatina, Medvedia studňa, Ožina, Cerovec, Borovčie, Pri hruške, Vidovec, Kutina, Prevráteniny, piesok, Drieňov, Stráň, Biele zeme, V kúte, Veľká Raveň, Studená stráň, Pohanský vrch, Klátna, Močiar, Stredné lazy, Kobolica, Dlhý vidovec, Hradziansko, Piesok, Nad kostolom, Hradzianske vinice, Dolničianské lazy, Nemeš, Barošky, Chríb, Mlynský járok, Kutička, Hadigaš, Pod skalou, Vartiečka, Ďaleký výhľad, Kozia stráň, Roveň, Ostrý vrch, Nemes, Šútrik, Trávniky, Háje, Pod Dupencom, Nad Červeň, Suché lazy

Miesto, Krupinská planina:, 5 z 17

Kováčovský vrch, Hrebenačka, Dolné Pírovské, Pirovská hora, Dolná vrbina, Plieška, Medzi jarky, Horné Lazy, Bukovina, Dolina, Prchavice, Pod jarkom, Pri moste, Patkôš, Noviny, Mesiarova kopanica, Jalšie, Za novou cestou, Čapinské, Stavebná pažiť, Záhumienky, Záhumnie, Nad pažitkami, Ráztoky, Vajdovka, Dražke, Úboč, Nad Kukučky, Pod Kľúčom, Pod novú horu, Dolmičiacke lazy, Stavebná hora, Hornia sútezka, Pod závoz, Červený Peň, Barina, Holá stráňa, Dolné lúky, Široké prielohy, Háj, Vápenice, Holote, Kalinová, Bendovské lúky, Dolnie uhlisko, Druhá strana, Panská lúka, Vrchy, Na dole, Sádky, Raveň, Bendov laz, Močiarik, Kochlačka, Široký prieloh, Farkaška, Studený vŕšok, Horná dolina, Konopiská, Kraje

Miesto, Krupinská planina:, 6 z 17

Dvilina, Valachovka, Kľúč, Hrania strana, Zabitvo, Spodný prieloh, Dolina, Nad Pálikovec, Čerťazka, Lištica, Pod Bukovinkou, Čerťaž, Na vrchu, Vrchné lúky, Brody, Nad Haneskou, Kucak, Záhumnie, Slopy, Muránik, Benciná, Pod hájom, Nad Margetín járok, Nad vinicami, Španiel, Curmanka, Pod Hrádkami, Brďo, Panská z hrada, Horná vrbina, Španiel laz, Galovky, Jakušov kút, Jankovský vrch, Táliky, Hrobľa, Jankova lúčka, Obľahel, Haneska, Potuchová dolina, Ostrý vrch, Malé lúčky, Nad krížom, Gajdoška, Starý háj, Bukovinka, Prielohy, Konopnice, Háj, Borovkáš, Nad potokom, Plesá, Diery, Šipín, Kopanice, Pod vinicami, Hŕbok, Válovná pažiť, Jablonie, Bukovinka

Miesto, Krupinská planina:, 7 z 17

Okrúhla, U chotára, Horné Breziny, Hil, Lukačíkovo, Horná Dúbrava, Za Rúbaničkou, Cerina, Strmé sady, Mlynský járok, Nad závoz, Laste, Hore koncom, Želiarske lúky, Obertov vŕšok, Roveň, Záskalie, Stánok, Janov laz, Hrádok, Dráhy, Široké, U tŕnia, Nivy, Nad Hrádkami, Dobošová, Pri Sucháňskom mlyne, Žobrácka dolina, Prachárňa, Bartikovská, Dolné Náklo, Dolná Dúbrava, Brezinky, Háj, Podhrášky, Od Harmanca, Zalíštie, Pustatina, Dlhé diely, Brestová dolina, Bravčie, Dolná želatina, V potokoch, Nad Pánskou z hradou, Jažovčia, Zrúbanina, Horné Novinky, Šánce, Gažové lúky, Čachovo, Záhumnie, Nad Dankovcom, Veľke zeme, Šariny, Kolčovanina, Beľava, Klinovačky, Lástok, Michalka, Pri Chodníku

Miesto, Krupinská planina:, 8 z 17

Kratiny, Pod závoz, Dolné prielohy, Močiar, Žobrák, Za starým Hájom, Osičia, Jančova Novina, Noviny, Nové Vinice, Harmanec, Pod dielec, Čierťaž, Za dolinky, Za cúdenicami, Za humná, Horné zeme, Pod skalinou, Sucháňska dolina, Spoločná, Stáne, Gregorova dolinka, Hrabia, Bujasová, Staré vinice, Rúbanka, Šovcovská, Potok, Dielec, Hornie uhlisko, Lišťiak, Lipinka, Vráta, Valentovská, Ozdol, Nove lúky, Pod Hrbom, Rákytia, Nad jamami, Smrdiatá, Vyše Trpína, Horná Karmanka, Na krivine, Spodné prielohy, Nad Bukovcom, Stará hora, Dielničky, Pod Stankom, Pod Novákovou Brezinou, Hlavy, Matúšovská, Borovčie, Ohrad, Kapustnice, Na blatách, Zákrovie, Pod Hustým Hájom, Horná želatina, Nad Búroskovom, Do ravien koncom

Miesto, Krupinská planina:, 9 z 17

Hrubá hora, Dolné zeme, Zdola Jazovčia, Pod Viničkami, Medzi cestami, Horné Prielohy, Diniská, Horný Bukovec, Ladikovo, Nad lúčnym mlynom, Pažite, Cerovina, Nad uličkou, Hrb, Honé Náklo, Balaštatovská, Brezie, Húštie, Vonkajšia záhrada, Horné vinice, Cigánsky vrch, Vinice, Pri brode, Kocheľ, Uhliská, Hrb, Dolné Breziny, Troje hony, Predné hony, Nad Chlievnym potokom, Medzi vody, Biela hlina, Kompisky, Šarkanka, Chotár, Podiely, Roľniská, Pod Čotou, Horné strminy, Breziny, Močiare, Čierny prieloh, Pri pajte, Mravíkov vŕšok, Červený vŕšok, Za veselice, Za hájom, Dúbrava, Kremenia, Krivina, Vyhorenina, Koprovnická hora, Hlavy, Za vinice, Vnútorná záhrada, Pod Vlčiu, Nad mlyn, Dielnice, Veľké zeme, Jasenie

Miesto, Krupinská planina:, 10 z 17

Pod Vinice, Pálenica, Za vrchom, Na jamu, Ráztoky, Polichy, Pustatina Ráj, Od klenianskeho chotára, Vrch Okov, Vŕšky, Rakyta, Holizne, Poldieliky, Dráhy, Močiar, Konopiská, Rakytovec, Vankova dolina, Nad brezinkou, Pod Žobrákom, Nad Dráhami, Dielničky, Nad cintorínom, Ivanka, Remník, Chlievnym potokom, Žobrák, Nad dolinkami, Nové Vinice, Pustatina, Majerská, Patalinča, Polichno, Nad Ráztokami, Matúšovská baňa, Dolná dolina, Kuppan, Pivovarná stráň, Za Dolné humná, Kozárka, Dolný kalinov, Dolné kopanice, Hájik, Bujasov bok, Belkov diel, U liesky, Úhrady, Žarnovišťe, Cirkevná, Za šibenicou, Terke, Pavlovica, Pod Babkou, Stredné hony, Nad Ráztoky, Za jarok, Za záhradným hájom, Rackyne, Kokava, Medzi cesty

Miesto, Krupinská planina:, 11 z 17

Pod Bovdiškou, Líšky, Na stráničke, Dunak, Nad vlčou jamou, Nad Krasačníkom, Nad chrastie, Konopiská, Breziny, Vlčia, Pod jarkom, Nad Hilom, Priesek, U jazera, Luh, Strminy, Háj, Záhumnia, Konopniska, Oskoruža, Pri Hradskom chodníku, Pod Brúskom, U šípa, Páterka, Jamky, Za záhradami, Horné lúky, Konopiská, Pod horou, Sklady, Za Bielou hlinou, Gáborka, Hlúšťa, Ťakiarov jarok, Pod Rakytou, Lipina, Nad Hlbokým, Šárna, Staré Vinice, Pecná stráň, Bovdiška, Hora háj, Kopane, Divničky, Bralce, Čipčí vrch, Humná, Za Horné humná, Zdola dediny, Za Jalšovíkom, Holizné zeme, Čapáš, Vŕšky, Vrchné záhumnie, Za humnami, Podrážky, Jurajov hon, Horné nivy, Lomóc, Barania stráňa

Miesto, Krupinská planina:, 12 z 17

Hlboké, Vrch, Patočina, Pod Bieľučkým potokom, Úzke, Pažítky, Dlhé zeme, Ohrada, Hrachovište, Čierťažný hrb, Komín, Bielušnička, Lopaty, Vyše Starých Viníc, Stráčky, Na Chotári, Medzi bukmi, Katinka, Záhumenica, V chrasti, Mlynský jarok, Borovica, Rovne, Chrasťovské pramene, Dolné Novinky, Šípina, Selce, Noviny, Verešová, Veľké lúky, Zhora Mikulášikovej, Nad Chrasťou, Pustý laz, Nad chodník, Krivá púť, Za vrch, Žabica, Chabdie, Dúbravka, Nad Medokýšom, Pancierka, Pod jarok, Biaľuška, Patočiny, Paškácie, Vlčia jama, Kropáčka, Za Starou riekou, Trnovica, Bencova jama, Kalinovský hrb, Sikliak, Mozdrička, Nad včelínom, Zákľuky, Mezník, Okrúhla hora, Pereš, Úzke lúky, Kostolná

Miesto, Krupinská planina:, 13 z 17

Syravky, U rakytia, Jazero, Na Dieloch, Studená stráň, Nad Pažítky, Za háj, Hlinište, Šavlovica, Háj, Pod Tehlou, Pracháreň, Medzi rásochami, Gelendov laz, Klokoč, Bučina, Kopanica, Hradská púť, Osičina, Pod Hájiky, Bukovina, Jama, Na Močiari, Horný Kalinov, Zore, Na červenkách, Macocha, Na Brde, Hrb, Nad Mezníkom, Dolné lúky, Horné lúky, Rúbanisko, Dolná Karmanka, Rácovák, Široké lúky, Horné vnútorné, Volovište, Pažity, Šahanská vinná stráň, Horné lúky, Háj, Polomka, Vyškovo, Pod Stráňou, Konopiská, Dieliky, Dolina, Horné vinice, Rovne, Dlhé zeme, Zhora kostola, Zhora dediny, Drahoňovo, Vrchné tále, Pod Habrovík, V laze, Laste, Súdeniny, Dolné vinice

Miesto, Krupinská planina:, 14 z 17

Selský mlyn, Fialkový háj, Vincalova lúka, Uranička, Háj, Tuškov diel, Za horou, Okrúhly vrch, Za cintorínom, Nivy, Rázsochy, Pazucha, Kopanice, Mlyniská, Rakovčík, Ploštinec, Chmelinie, Úzka stráň, Frčkovo, Krátke hony, Za krupinicou, Vyškovce, Pod Chlievnym potokom, Pavlova dolinka, Suchý drieň, Pod Škepovím, Balážov kríž, Preľač, Mrázova, Paškacie, Dolné vnútorné, Kratina, Cibulisko, Borovička, Na kňazovom, Nad hložinou, Klokoč, Pri Medokýši, Nad hájom, Horná dolina, Záhumnie, hájovňa, Nad dolinou, Ráj, Koprovnička, Pod Viničkami, Lieštie, Horné lúky, Pod Bralce, Horné pažitie, Za dubom, Drienik, Záložnice, Veľká hora, Dolné lúky, Plachtínsky vrch, Veľké buky, Vlčia jama, Kamienka, Galov laz

Miesto, Krupinská planina:, 15 z 17

Dubina, Kalvária, Štepnica, Judin vrch, Kostolná, Krnáč, Pod Hrbom, Breziny, Pred úbočím, Dolné lúky, Ježovo, Spodná Srňajka, Šibeničný vršok, Černice, Sklenárka, Rennek, Bohušova dolina, Širiny, Starý vrch, Zálohy, Nad mestom, Chlanačka, Krákorov vrch, Holý vrch, Pod pivnicami, Boroviská, Potočiny, Borovice, Hradské pole, Nákle, Stolce, Imrovka, Tortuška, Gomboš, Pusté, Vinice, Lipiny, Veľká hora, Dolinský klin, Stupné, Selce, Jelšova jama, Pri kríži, Lehôtka, Hájik, Petrove dielce, Starý vrch, Kňazov vŕšok, Vo vŕškoch, Kratiny, Pereš, Jelenie, Kamenice, Rovne, Pod starým vrchom, Vrch hlavy, Dolina, Za vrchmi, Hradeniská, Pri kríži

Miesto, Krupinská planina:, 16 z 17

Nad novým vrchom, Kalvársky vrch, Sečedovská hora, Horná stáňa, Nad Brezinkom, Na brezinách, Žičovská hora, Klčovislo, Dubový vrch, Pod Holým vrchom, Boroviská, Za humny, Nad Habrovík, Obecná lúka, Dlžiny, Čerťaž, Hrádok, Srňajka, Katovka, Horné lúky, Ľadová, Kozí vrch, Čerešňovo, Eresveň, Vrchná Srňajka, Koliesko, Nad hradskou, Leštianska dolina, Pod luhom, Dolina, Vynáhrady, Krtíšok, Lazy Raj, Mankova, Pod liškou, Veľká lúka, Veľké hrušoviská, Stavenô, Pri potôčku, Kapustniska, Vincelova lúka, Krátiny, Breziny, Horna dolina, Nad Španou, Luh, Blažová, Hnušťovia, Činigová, Tulipánka, Za kostolom, Pavlov hrb, Vinice, Nový vrch, Mandové kúty, Malé hrušoviská, Pod jarkom, Močiare, U májika, Mesov kopec

Miesto, Krupinská planina:, 17 z 17

Rovne, Baza, Jalšovík, Diela, Líšne diery, Dolný medzník, Nad košiarom, Polianky, Starý vrch, Kamence, Mrázovka, Očenáška, Staré vinice, Za sadom, Radunišťe, Dolinka, Dlhé, Záhumnie, Na vŕšku, Nad Badíncom, Nad Vŕbovkom, Močiar, Kačov bok, Šárova dolina, Malé buky, Pecná stráňa, Vinice, Drieňovka, Strhársky vrch, Pod Selčiankou cestou, Osičie, Za záhradami, Močiar, Kamenný vrch, Ploština, Horné lúky, Vŕbovok, Krátiny, Brezovo, Roveň

Podobné, Krupinská planina:

2912x turistika, 2563x miesto, 121x strom, 67x orientačný bod, 63x poľovnícky posed, 35x turistické informácie, 18x studňa, 16x chranený strom, 11x prístrešok, altánok, 10x atrakcia, 3x ohnisko, 3x komín, 2x orientačná mapa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Krupinská planina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://krupinska-planina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.