Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Krupinská planina » turistika » miesto

Miesto, Krupinská planina

Miesto v Krupinská planina

V Krupinská planina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Krupinská planina:, 1 z 17

Tesárska roklina, Pri mlyne, Antolova dolinka, Plieška, Malá Bukovina, Malé vrbiny, Za vrchnou chrasťou, Pri kríži, Rakovec, Medzi potoky, Dolina, Záhumnie, Horné Príbelce, Zákľuka, Novina, Nad mlynom, Dolné záhrady, Cigánska osada, Krupinica, Útlaky, Srbky, Korytárov mlyn, Horná dolina, Balička, Za riekou, Kukuričniská, Horné selá, Dolné prielohy, Hadovka, Holcer, Pálikovec, Krasačník, Pri Hradzianskom chotári, Horné záhrady, Dúbrava, Kopaničky, Jánošovská, Vrchné humná, Lúky, Verbeška, Hŕbok, Novohradská strana, Sedlo, Pod dedinou, Janova dolinka, Kapustnice, Nad Syravkou, Za hôrku, Pod bukovinkou, Pri válove, Močiarka, Za žliebkom, Na lúkach, Dolné Terany, Kapustiská, Horné Terany, Bodor, Košítka, Mlynský jarok, Krížnice

Miesto, Krupinská planina:, 2 z 17

Mlyn Dolina, Modrý Kameň, Kupáň, Lazy Na Lúkach, Nedelištske Lazy, Merovce, Horné Riečky, Záferka, Riečky, Kozi Vrbovok, Záhrady, Petercova, Za lieštim, Majerské zeme, Na dráhach, Za Katovkou, Dolinka, Nad Zelienkou, Cudenica, Na strani, Miškov laz, Na Viniciach, Brezina, Stolcové záhumnia, Litava, Pavkove záhumnie, Čerťaž, Háj, Podpoloma, Podbartošov, U Trsta, Horný mlyn, Trpinec, Veľké riečky, Vlasti, Žigmundov laz, Simon, Dvor Poloma, Záhradiská, Konopnice za košiarom, Nad Stráňou, Pod kalinovky, Farkaška, Dolné lúky, Pod hájom, Devičiansky Mlyn, Selo, U chotára, Jarky, Straňa, Na osičí, Niže Dediny, Nad veľkou chrastou, Úpredky, Divnice, Očenášov Dvor, Horné štáliky, Poľan, Biela studňa, Uličné Lazy

Miesto, Krupinská planina:, 3 z 17

Za brestovým dielom, U Ďuriša, Ondrušove Lazy, Pod hrabie, Hájiky, Pätnica, Vinice, Kováčove Lazy, Záchenských Lazy, Osičie, Krnáčove lazy, Lúky pod kobyliným jarkom, Sobôtka, Nový Dvor, Sobôtky, Syrové vrecká, Na Vinici, Sklady, Široký vrch, Rybník, Na chotári, Brezov peň, Na kamencoch, U Kolárika, Kapustnisko, Kamasova Kopanica, Za dolinou, Adamova Štala, Holizeň, Konopiská, Križkove Lazy, Meštrov laz, Šípkovec, Brnište, Nemcov Salaš, Lazy, Nad lúčky, Roveň, Za Pliešou, U Svoreňa, Matiášov vrch, Čerťažie, Pustasik, Nad starým kostolom, Lúčky, Jasenia, Pri kostole, Pri mlyne, Kopanice, Pri Cigánoch, Plešinka, Horné záhumenice, Na kúpanici, Verestoveň, Ťiroké Lúky, Kopanica, Prostredné konopniská, Trpínsky dvor, Sela, Nad Starým vrchom

Miesto, Krupinská planina:, 4 z 17

Surdícka stráň, Pod Vrabčím vrchom, Jasenec, Pod Surdíkom, Ryžoviská, Majerské, Nový vrch, Pustatina, Hradziansko, Biele zeme, Studená stráň, Nemeš, Dolničianské lazy, Hadigaš, Pod skalou, Šútrik, Vartiečka, Nemes, Kutička, Stredné lazy, piesok, Barošky, V kúte, Stráň, Chríb, Kobolica, Drieňov, Hradzianske vinice, Močiar, Kozia stráň, Veľká Raveň, Mlynský járok, Nad kostolom, Roveň, Piesok, Pod Kľúčom, Bendovské lúky, Ožina, Červený Peň, Borovčie, Mesiarova kopanica, Dražke, Stavebná pažiť, Čapinské, Pirovská hora, Kováčovský vrch, Trávniky, Noviny, Holá stráňa, Horné Lazy, Nad pažitkami, Dolná vrbina, Stavebná hora, Dolina, Kalinová, Pod Dupencom, Nad Červeň, Kutina, Záhumnie, Hornia sútezka

Miesto, Krupinská planina:, 5 z 17

Háje, Medzi jarky, Ráztoky, Široké prielohy, Nad Kukučky, Vidovec, Prevráteniny, Pod jarkom, Medvedia studňa, Pod novú horu, Hrebenačka, Suché lazy, Cerovec, Holote, Háj, Za novou cestou, Barina, Vápenice, Pri moste, Pri hruške, Vajdovka, Pod závoz, Dolné lúky, Dolnie uhlisko, Bukovina, Záhumienky, Patkôš, Dolmičiacke lazy, Jalšie, Pod hájom, Široký prieloh, Za starým Hájom, Kucak, Lišťiak, Farkaška, Čerťaž, Benciná, Pod Stankom, Horná Karmanka, Muránik, Brďo, Táliky, Nad krížom, Válovná pažiť, Pod Novákovou Brezinou, Lištica, Kľúč, Bendov laz, Panská z hrada, Horné Novinky, Dvilina, Na krivine, Pri Chodníku, Pod Hustým Hájom, Obertov vŕšok, Gregorova dolinka, Obľahel, Nove lúky, Medzi cestami, Spodný prieloh

Miesto, Krupinská planina:, 6 z 17

Nové Vinice, Konopnice, Pod Bukovinkou, Jančova Novina, Stánok, Valentovská, Čerťazka, V potokoch, Konopiská, Studený vŕšok, Hil, Galovky, Ďaleký výhľad, Hrania strana, Španiel laz, Zalíštie, Stará hora, Horná Dúbrava, Gajdoška, Za Rúbaničkou, Nad jamami, Vrchy, Nad Haneskou, Od Harmanca, Nad Pálikovec, Vrchné lúky, Noviny, Stáne, Jankovský vrch, Panská lúka, Rákytia, Prchavice, Klátna, Dolina, Jankova lúčka, Matúšovská, Horná dolina, Balaštatovská, Brody, Harmanec, Lipinka, Dolná Dúbrava, Záhumnie, Cerovina, Horné Breziny, Šipín, Veľke zeme, Valachovka, Želiarske lúky, Šovcovská, Sádky, Strmé sady, Španiel, Ozdol, Na dole, Bukovinka, Močiarik, Podhrášky, Curmanka, Za cúdenicami

Miesto, Krupinská planina:, 7 z 17

Starý háj, Hrobľa, Horná vrbina, Slopy, Jakušov kút, Nad vinicami, Roveň, Zabitvo, Bartikovská, Nad uličkou, Nad Margetín járok, Kochlačka, Haneska, Dlhý vidovec, Raveň, Pod Hrádkami, Okrúhla, Malé lúčky, Na vrchu, Potuchová dolina, Pod Viničkami, Vyše Trpína, Horné Prielohy, Janov laz, Horné zeme, Cerina, Úboč, Horná želatina, Kolčovanina, Vlčia jama, Háj, Kompisky, Patočiny, Spoločná, Roľniská, Bukovinka, Matúšovská baňa, Močiar, Hornie uhlisko, Nad lúčnym mlynom, Konopiská, Nad Hilom, Na stráničke, Dielničky, Zrúbanina, Pri Sucháňskom mlyne, Diery, Čierťaž, Dolné Breziny, Veľké zeme, Nad Pánskou z hradou, Breziny, Bravčie, Brestová dolina, Mravíkov vŕšok, Pustatina, Druhá strana, Dolné zeme, Staré Vinice, Na blatách

Miesto, Krupinská planina:, 8 z 17

Na jamu, Vráta, Honé Náklo, Hrachovište, Nad Krasačníkom, Dlhé zeme, Vŕšky, Dolná želatina, Smrdiatá, Háj, Pálenica, Nad Hrádkami, Vyše Starých Viníc, Dielničky, Dolné Novinky, Gažové lúky, Kopanice, Hrb, Šánce, Dolné Náklo, Nad brezinkou, Nad Búroskovom, Čapáš, Horné lúky, Sucháňska dolina, Borovčie, Háj, Čipčí vrch, Hore koncom, Hájik, Potok, Bujasová, Pod Hrbom, Dielec, Rakovčík, Na Dieloch, Šípina, Za humná, Záskalie, Záhumnie, Krivina, Osičia, Diniská, Vŕšky, Podrážky, Dráhy, Vankova dolina, Pod Habrovík, Borovica, Nad Bukovcom, Lukačíkovo, Beľava, Borovkáš, Dolná dolina, Horný Bukovec, Nad závoz, V laze, Za záhradným hájom, Pod vinicami, Staré vinice

Miesto, Krupinská planina:, 9 z 17

Konopiská, Selský mlyn, Mrázova, Kalinovský hrb, Nad hájom, Laste, Patočina, Nad Dankovcom, Čachovo, Syravky, Nivy, Spodné prielohy, Za vinice, Trnovica, Zdola Jazovčia, Za dolinky, Pod závoz, Záhumnie, Dolné prielohy, V chrasti, Kratiny, Zákrovie, Michalka, Za Jalšovíkom, Veľké lúky, Prielohy, Dolné lúky, Horné nivy, Konopiská, Hŕbok, Kopanice, Pod skalinou, Nad včelínom, Jažovčia, Medzi cesty, Pod dielec, Pažity, Bielušnička, Žobrácka dolina, Polichno, Divničky, Plesá, Nad potokom, Záhumnia, Dolný kalinov, Hora háj, Za hájom, Pažite, Dlhé diely, Brezie, Klinovačky, Ohrad, Kapustnice, Hrabia, Žobrák, Húštie, Belkov diel, Za veselice, Dolná Karmanka, Hlavy

Miesto, Krupinská planina:, 10 z 17

Luh, U liesky, Rakytovec, Žarnovišťe, Lástok, Ladikovo, Balážov kríž, Kratina, Jablonie, Brezinky, Mlynský járok, Široké, Do ravien koncom, Hradská púť, Za háj, Rúbanka, U jazera, Horné lúky, Šariny, Žobrák, Hrádok, U šípa, Barania stráňa, Dobošová, Breziny, Pod Žobrákom, Prachárňa, Ivanka, Vrchné tále, Dolné kopanice, U tŕnia, Na Brde, U chotára, Nad chrastie, Nad vlčou jamou, Lipina, Za Starou riekou, Nad Ráztoky, Čierťažný hrb, Úhrady, Pod Viničkami, Zore, Ploštinec, Šarkanka, Lopaty, Pod horou, Pod Bovdiškou, Koprovnická hora, Gáborka, Pavlova dolinka, Mlynský jarok, Na brezinách, Nad Habrovík, Selce, Pancierka, Horné vinice, Čierny prieloh, Nad mlyn, Pri kríži, Háj

Miesto, Krupinská planina:, 11 z 17

Nad chodník, Ráztoky, Ťakiarov jarok, Rakyta, Pod jarok, Na Močiari, Vrchné záhumnie, Hlavy, Páterka, Na Chotári, Volovište, Nad dolinkami, Pavlovica, Za vrch, Vinice, Horné vinice, Pod Škepovím, Pod Vinice, Vyškovo, Rovne, Na červenkách, Chmelinie, Pod jarkom, Komín, Verešová, Žabica, Preľač, Záhumenica, Zákľuky, Holizne, Horný Kalinov, Gelendov laz, Uhliská, Pod Rakytou, Nad cintorínom, Krivá púť, Pri brode, Cirkevná, Bujasov bok, Koprovnička, Dolina, Močiare, Sikliak, Vlčia, Bukovina, Hlúšťa, Chotár, Nové Vinice, Chlievnym potokom, Ohrada, Pod Čotou, Sklady, Pod Vlčiu, Polichy, Nad Dráhami, Horné lúky, Medzi vody, Na kňazovom, Močiar, Konopiská

Miesto, Krupinská planina:, 12 z 17

Úzke, Za humny, Hlboké, Pustatina, Červený vŕšok, Pod Bieľučkým potokom, Nivy, Kremenia, Pecná stráň, Strminy, Pereš, Dielnice, Dieliky, Osičina, Úzke lúky, Zdola dediny, Nad Hlbokým, Frčkovo, Kocheľ, Zhora Mikulášikovej, Holizné zeme, Za šibenicou, Mozdrička, Pod Babkou, Remník, Za Dolné humná, Vincalova lúka, Majerská, Nad Chrasťou, Nad Medokýšom, Pustý laz, Humná, Kopane, Za Bielou hlinou, Oskoruža, Poldieliky, Jazero, hájovňa, Nad Chlievnym potokom, Za Horné humná, Pažítky, Za vrchom, Medzi rásochami, Bralce, Pod Brúskom, Pri Hradskom chodníku, Mezník, Bencova jama, Dúbrava, Háj, Nad Brezinkom, Vyhorenina, Nad Ráztokami, Chabdie, Jamky, Za jarok, Kokava, U rakytia, Bovdiška, Za dubom

Miesto, Krupinská planina:, 13 z 17

Horná dolina, Dráhy, Za humnami, Paškácie, Kropáčka, Podiely, Líšky, Rovne, Biaľuška, Troje hony, Horné strminy, Rackyne, Drahoňovo, Laste, Šárna, Stráčky, Kostolná, Kozárka, Bohušova dolina, Dolné lúky, Zálohy, Selce, Nad hložinou, Širiny, Pod Stráňou, Súdeniny, Hlinište, Šavlovica, Nad Pažítky, Čerešňovo, Jama, Pracháreň, Horné lúky, Pod Hájiky, Za krupinicou, Krnáč, Pod Bralce, Potočiny, Šahanská vinná stráň, Paškacie, Gomboš, Pri Medokýši, Na vŕšku, Dlžiny, Pod Hrbom, Polomka, Lehôtka, Hájik, Uranička, Hrb, Fialkový háj, Jelenie, Dolné vnútorné, Starý vrch, Petrove dielce, Kostolná, Zhora kostola, Pod Tehlou, Pred úbočím, Bučina

Miesto, Krupinská planina:, 14 z 17

Leštianska dolina, Breziny, Drienik, Boroviská, Nákle, Stupné, Tuškov diel, Ježovo, Borovice, Rúbanisko, Vo vŕškoch, Za cintorínom, Hradeniská, Studená stráň, Horné vnútorné, Za horou, Nad novým vrchom, Mlyniská, Cibulisko, Rovne, Eresveň, Rennek, Borovička, Černice, Nad Mezníkom, Vlčia jama, Háj, Pazucha, Kratiny, Dolné vinice, Vyškovce, Pod starým vrchom, Záložnice, Dlhé zeme, Pod pivnicami, Pod Chlievnym potokom, Horné pažitie, Kňazov vŕšok, Dolinský klin, Lipiny, Zhora dediny, Kamenice, Široké lúky, Rázsochy, Klokoč, Katinka, Pustatina Ráj, Nad hradskou, Tortuška, Vonkajšia záhrada, Vrchná Srňajka, Stredné hony, Vynáhrady, Vnútorná záhrada, Priesek, Pri pajte, Pri potôčku, Čerťaž, Judin vrch, Blažová

Miesto, Krupinská planina:, 15 z 17

Lomóc, Sečedovská hora, Plachtínsky vrch, Veľká hora, Veľká hora, Katovka, Boroviská, Pod jarkom, Koliesko, Sklenárka, Hradské pole, Nový vrch, Okrúhla hora, Žičovská hora, Horná stáňa, Kozí vrch, Pod luhom, Konopniska, Starý vrch, Vinice, Pri kríži, Za sadom, Holý vrch, Vrch, Vrch Okov, Predné hony, Veľká lúka, Od klenianskeho chotára, Štepnica, Jelšova jama, Obecná lúka, Nad Španou, Vrch hlavy, Vlčí hrb, Kamence, Ľadová, Dúbravka, Ploština, Dolné lúky, Činigová, Jurajov hon, Dlhé, Stolce, Dunak, Veľké buky, Medzi bukmi, Luh, Srňajka, Dubina, Nad košiarom, Cigánsky vrch, Chrasťovské pramene, Pod Holým vrchom, Hnušťovia, Za vrchmi, Spodná Srňajka, Cerie, Kamienka, Pereš, Chlanačka

Miesto, Krupinská planina:, 16 z 17

Vincelova lúka, Pivovarná stráň, Veľké hrušoviská, Dolina, Osičie, Nad mestom, Horné lúky, Patalinča, Terke, Krákorov vrch, U májika, Klčovislo, Vinice, Za rakytím, Za záhradami, Šibeničný vršok, Za záhradami, Imrovka, Kalvársky vrch, Vŕbovok, Krátiny, Malé hrušoviská, Diela, Galov laz, Pusté, Radunišťe, Horna dolina, Kuppan, Krátke hony, Vinice, Polianky, Breziny, Za hrbom, Horné lúky, Lazy Raj, Dolinka, Kopanica, Baza, Drieňovka, Raj, Mandové kúty, Za horou, Líšne diery, Pecná stráňa, Smonátky, Pod Hájikom, Pod liškou, Rácovák, Rovne, Malé buky, Šárova dolina, Mesov kopec, Nad dolinou, Dolina, Stavenô, Kačov bok, Močiar, Mrázovka, Močiare, Háj

Miesto, Krupinská planina:, 17 z 17

Jalšovík, Úzka stráň, Mankova, Záhumnie, Krtíšok, Nad Vŕbovkom, Za kostolom, Krátiny, Za vinicami, Nad Badíncom, Strhársky vrch, Pažitie, Pod Selčiankou cestou, Roveň, Okrúhly vrch, Pánske pole, Kapustniska, Lipovce, Kutinky, Horný medzník, Očenáška, Dolný medzník, Staré vinice, Ráj, Breziny, Nad dolinkou, Dolina, Horné Brcy, Fľaky, Lazinka, Hudcové lúky, Pod Členkovicou, Tulipánka, Za hájom, Konopiská, Babin lúžok, Záhumnie západné, Čierny diel, Čerťaš role, Kačaňa

Podobné, Krupinská planina:

2826x turistika, 2464x miesto, 121x strom, 68x orientačný bod, 67x poľovnícky posed, 37x turistické informácie, 20x studňa, 16x chranený strom, 13x prístrešok, altánok, 10x atrakcia, 3x ohnisko, 3x orientačná mapa, 3x komín, 1x štôlňa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Krupinská planina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://krupinska-planina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.