Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Krupinská planina » turistika » miesto

Miesto, Krupinská planina

Miesto v Krupinská planina

V Krupinská planina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Krupinská planina:, 1 z 17

Tesárska roklina, Plieška, Malé vrbiny, Malá Bukovina, Pri mlyne, Pri kríži, Medzi potoky, Dolina, Rakovec, Krupinica, Útlaky, Za vrchnou chrasťou, Korytárov mlyn, Horné Príbelce, Záhumnie, Zákľuka, Antolova dolinka, Nad mlynom, Novina, Dolné záhrady, Cigánska osada, Srbky, Horná dolina, Balička, Za riekou, Dolné Terany, Dúbrava, Holcer, Dolné prielohy, Horné záhrady, Vrchné humná, Horné Terany, Krasačník, Pálikovec, Horné selá, Kopaničky, Jánošovská, Hadovka, Pri Hradzianskom chotári, Lúky, Hŕbok, Mlynský jarok, Verbeška, Novohradská strana, Pod dedinou, Sedlo, Nad Syravkou, Kapustnice, Janova dolinka, Za hôrku, Pod bukovinkou, Pri válove, Za žliebkom, Na lúkach, Kukuričniská, Močiarka, Kapustiská, Bodor, Košítka, Krížnice

Miesto, Krupinská planina:, 2 z 17

Modrý Kameň, Mlyn Dolina, Kupáň, Nedelištske Lazy, Lazy Na Lúkach, Merovce, Riečky, Horné Riečky, Záferka, Záhrady, Kozi Vrbovok, Petercova, Za lieštim, Majerské zeme, Na dráhach, Za Katovkou, Dolinka, Nad Zelienkou, Na strani, Cudenica, Miškov laz, Brezina, Na Viniciach, Stolcové záhumnia, Pavkove záhumnie, Litava, Dvor Poloma, Čerťaž, Vlasti, Veľké riečky, Podpoloma, Trpinec, Simon, Podbartošov, Háj, Žigmundov laz, Horný mlyn, U Trsta, Konopnice za košiarom, Nad Stráňou, Záhradiská, Pod hájom, Pod kalinovky, Dolné lúky, Farkaška, Nad veľkou chrastou, Na osičí, Devičiansky Mlyn, Niže Dediny, Divnice, U chotára, Úpredky, Očenášov Dvor, Straňa, Jarky, Selo, Poľan, Záchenských Lazy, Za brestovým dielom, Uličné Lazy

Miesto, Krupinská planina:, 3 z 17

Hájiky, Osičie, Krnáčove lazy, U Ďuriša, Kováčove Lazy, Biela studňa, Pätnica, Horné štáliky, Pod hrabie, Vinice, Ondrušove Lazy, Široký vrch, Brnište, Na Vinici, U Kolárika, Kapustnisko, Sklady, Meštrov laz, Sobôtka, Adamova Štala, Na kamencoch, Rybník, Konopiská, Nový Dvor, Brezov peň, Syrové vrecká, Kamasova Kopanica, Za dolinou, Holizeň, Šípkovec, Sobôtky, Lúky pod kobyliným jarkom, Na chotári, Križkove Lazy, Nad starým kostolom, Čerťažie, Roveň, Lazy, Pustasik, Nad lúčky, Za Pliešou, Jasenia, U Svoreňa, Lúčky, Matiášov vrch, Nemcov Salaš, Na kúpanici, Horné záhumenice, Plešinka, Pri kostole, Pri Cigánoch, Pri mlyne, Kopanice, Kopanica, Ťiroké Lúky, Verestoveň, Trpínsky dvor, Prostredné konopniská, Sela, Nad Starým vrchom

Miesto, Krupinská planina:, 4 z 17

Surdícka stráň, Jasenec, Pod Vrabčím vrchom, Pod Surdíkom, Ryžoviská, Nový vrch, Majerské, Pustatina, Šútrik, Močiar, piesok, Drieňov, Kutička, Pod skalou, Hradziansko, Chríb, Nemeš, Vartiečka, Hradzianske vinice, Kobolica, Roveň, Hadigaš, V kúte, Biele zeme, Nad kostolom, Veľká Raveň, Dolničianské lazy, Barošky, Kozia stráň, Piesok, Mlynský járok, Stráň, Stredné lazy, Studená stráň, Nemes, Záhumnie, Dolnie uhlisko, Nad pažitkami, Dolná vrbina, Červený Peň, Pod Kľúčom, Pod novú horu, Hornia sútezka, Dolné lúky, Kutina, Stavebná pažiť, Pri moste, Prevráteniny, Medzi jarky, Pod jarkom, Bendovské lúky, Holá stráňa, Kováčovský vrch, Mesiarova kopanica, Bukovina, Vidovec, Trávniky, Dolina, Suché lazy, Háje

Miesto, Krupinská planina:, 5 z 17

Dolmičiacke lazy, Kalinová, Ožina, Nad Červeň, Stavebná hora, Ráztoky, Pri hruške, Borovčie, Medvedia studňa, Nad Kukučky, Pod závoz, Široké prielohy, Pod Dupencom, Háj, Pirovská hora, Horné Lazy, Noviny, Barina, Dražke, Patkôš, Vápenice, Vajdovka, Holote, Čapinské, Cerovec, Záhumienky, Za novou cestou, Jalšie, Hrebenačka, Španiel, Muránik, Valentovská, Jakušov kút, Pod hájom, Hrobľa, Kľúč, Noviny, Sádky, Za cúdenicami, Pod Viničkami, Rákytia, Horné Novinky, Pod Novákovou Brezinou, Na krivine, Horná Dúbrava, Panská z hrada, Pod Bukovinkou, Hil, Nad Haneskou, Cerovina, Matúšovská, Nad uličkou, Benciná, Podhrášky, Vrchy, Zalíštie, Na dole, Medzi cestami, Harmanec, Kucak

Miesto, Krupinská planina:, 6 z 17

Horné Breziny, Pod Stankom, Na vrchu, Stará hora, Okrúhla, Lipinka, Za Rúbaničkou, Od Harmanca, Gajdoška, Nad Pálikovec, Za starým Hájom, Dolná Dúbrava, Galovky, Španiel laz, Dolina, Malé lúčky, Vyše Trpína, Čerťaž, Konopiská, Pod Hrádkami, Jančova Novina, Jankovský vrch, Šipín, Brody, Bartikovská, Nové Vinice, Bendov laz, Pod Hustým Hájom, Nad vinicami, Bukovinka, Nad jamami, Lišťiak, Valachovka, Želiarske lúky, Čerťazka, Vrchné lúky, Balaštatovská, Válovná pažiť, Horné Prielohy, Ďaleký výhľad, Obertov vŕšok, Brďo, Šovcovská, Horná dolina, Široký prieloh, Spodný prieloh, Stáne, Slopy, Strmé sady, Studený vŕšok, Horná Karmanka, Dlhý vidovec, Lištica, Pri Chodníku, Nad Margetín járok, Curmanka, Obľahel, Potuchová dolina, Kochlačka, Roveň

Miesto, Krupinská planina:, 7 z 17

Raveň, Ozdol, V potokoch, Prchavice, Záhumnie, Gregorova dolinka, Horná vrbina, Haneska, Farkaška, Veľke zeme, Táliky, Klátna, Panská lúka, Nove lúky, Zabitvo, Nad krížom, Konopnice, Močiarik, Starý háj, Hrania strana, Stánok, Dvilina, Jankova lúčka, Spoločná, Janov laz, Bravčie, Kompisky, Vlčia jama, Pri Sucháňskom mlyne, Na jamu, Nad Krasačníkom, Borovčie, Diery, Bukovinka, Smrdiatá, Druhá strana, Mravíkov vŕšok, Horné lúky, Pálenica, Nad Hrádkami, Breziny, Močiar, Úboč, Čapáš, Dolné zeme, Dolné Náklo, Horné zeme, Šánce, Hornie uhlisko, Dielničky, Vyše Starých Viníc, Dlhé zeme, Patočiny, Pustatina, Horná želatina, Cerina, Čipčí vrch, Dolná želatina, Matúšovská baňa, Sucháňska dolina

Miesto, Krupinská planina:, 8 z 17

Háj, Staré Vinice, Zrúbanina, Nad Hilom, Konopiská, Čierťaž, Dolné Breziny, Dolné Novinky, Veľké zeme, Vŕšky, Kolčovanina, Vráta, Dielničky, Brestová dolina, Háj, Gažové lúky, Nad Búroskovom, Hrachovište, Roľniská, Kopanice, Hrb, Na stráničke, Nad Pánskou z hradou, Na blatách, Háj, Nad brezinkou, Nad lúčnym mlynom, Honé Náklo, Pod vinicami, Brezinky, Zákrovie, Trnovica, Osičia, Horný Bukovec, Konopiská, U chotára, Pažite, Laste, U liesky, Hájik, Patočina, Šariny, V chrasti, Záhumnie, Lipina, Do ravien koncom, Záhumnia, Klinovačky, Nivy, Hora háj, Mlynský járok, Čachovo, Beľava, Za dolinky, Diniská, Nad závoz, V laze, U šípa, Bielušnička, Široké

Miesto, Krupinská planina:, 9 z 17

Borovica, Dráhy, Selský mlyn, Konopiská, Hradská púť, Prielohy, Michalka, Hrádok, Mrázova, Pod Habrovík, Vankova dolina, Prachárňa, Pod dielec, Za záhradným hájom, Kratiny, Na Dieloch, Pod Hrbom, Dolné lúky, Bujasová, Za háj, Hŕbok, Záskalie, Ohrad, Pod závoz, Dielec, Žobrák, Kapustnice, Jažovčia, Plesá, Dolné kopanice, Luh, Rakytovec, Kopanice, Hore koncom, Nad vlčou jamou, Húštie, Borovkáš, Žarnovišťe, Brezie, Za hájom, Za humná, Šípina, Lástok, Na Brde, Dolný kalinov, Krivina, Kalinovský hrb, Nad Bukovcom, Dolná dolina, Nad potokom, U tŕnia, Horné nivy, Staré vinice, Pod skalinou, Ladikovo, Balážov kríž, Zdola Jazovčia, Za vinice, Žobrácka dolina, Vrchné tále

Miesto, Krupinská planina:, 10 z 17

Kratina, Dolné prielohy, Ivanka, U jazera, Za Jalšovíkom, Syravky, Barania stráňa, Medzi cesty, Nad Dankovcom, Hlavy, Dobošová, Dolná Karmanka, Pod Žobrákom, Divničky, Breziny, Hrabia, Spodné prielohy, Veľké lúky, Vŕšky, Polichno, Za veselice, Nad hájom, Rakovčík, Nad chrastie, Jablonie, Rúbanka, Dlhé diely, Lukačíkovo, Pažity, Nad včelínom, Podrážky, Belkov diel, Horné lúky, Potok, Žobrák, Záhumnie, Pod jarkom, Bovdiška, Úhrady, Háj, Majerská, Frčkovo, Lopaty, Pavlova dolinka, Vyhorenina, Nové Vinice, Vyškovo, Na kňazovom, Horný Kalinov, U rakytia, Pod Vinice, Vrchné záhumnie, Jamky, Jazero, Za humny, Pod Škepovím, Šarkanka, Podiely, Nad dolinkami, Zdola dediny

Miesto, Krupinská planina:, 11 z 17

Pri kríži, Za dubom, Dúbrava, Vinice, Chmelinie, Nad chodník, Pod Viničkami, Mozdrička, Medzi vody, Pod Bovdiškou, Žabica, Osičina, Pustatina, Horné lúky, Dolina, Humná, Háj, Koprovnička, Čierťažný hrb, Bukovina, Pod Čotou, Za Starou riekou, Za Dolné humná, Dieliky, Konopiská, Močiare, Nad Ráztoky, Močiar, Koprovnická hora, Ohrada, Kozárka, Pereš, Hlboké, Krivá púť, Chotár, Pod Babkou, Sklady, Zhora Mikulášikovej, Šárna, Remník, Horné vinice, Za vrch, Laste, Chlievnym potokom, Holizne, Kopane, Za jarok, Cirkevná, Troje hony, Gáborka, Nad Chrasťou, Zákľuky, Bralce, Ploštinec, Komín, Rovne, Dielnice, Drahoňovo, Úzke lúky, Horná dolina

Miesto, Krupinská planina:, 12 z 17

Medzi rásochami, Rakyta, Hlúšťa, Pod horou, Chabdie, Horné strminy, Nad Habrovík, Polichy, Stráčky, Nad Brezinkom, Líšky, Nad Hlbokým, Zore, Kremenia, hájovňa, Na červenkách, Paškácie, Bencova jama, Vincalova lúka, Horné vinice, Na Močiari, Kropáčka, Sikliak, Strminy, Pod Vlčiu, Nad Chlievnym potokom, Pri Hradskom chodníku, Dráhy, Preľač, Oskoruža, Nad cintorínom, Za Bielou hlinou, Na brezinách, Poldieliky, Pod jarok, Červený vŕšok, Kokava, Za vrchom, Volovište, Ráztoky, Rackyne, Pažítky, Pod Bieľučkým potokom, Pod Rakytou, Nad mlyn, Verešová, Uhliská, Pavlovica, Pecná stráň, Mezník, Pancierka, Záhumenica, Kocheľ, Rovne, Za Horné humná, Kostolná, Ťakiarov jarok, Bujasov bok, Nad Medokýšom, Selce

Miesto, Krupinská planina:, 13 z 17

Pustý laz, Mlynský jarok, Biaľuška, Nad Dráhami, Za šibenicou, Pri brode, Čierny prieloh, Pod Brúskom, Nivy, Za humnami, Vlčia, Nad Ráztokami, Holizné zeme, Gelendov laz, Na Chotári, Páterka, Hlavy, Úzke, Horné pažitie, Horné vnútorné, Kňazov vŕšok, Hradeniská, Dolné vnútorné, Rovne, Vo vŕškoch, Široké lúky, Dlžiny, Jelenie, Pod Hrbom, Nad Mezníkom, Pracháreň, Pod Tehlou, Zhora dediny, Dolné vinice, Dolné lúky, Vyškovce, Širiny, Selce, Boroviská, Stupné, Borovička, Kamenice, Kratiny, Zhora kostola, Šavlovica, Breziny, Pod Bralce, Horné lúky, Hlinište, Dlhé zeme, Krnáč, Záložnice, Vlčia jama, Háj, Drienik, Borovice, Nad Pažítky, Fialkový háj, Šahanská vinná stráň, Uranička

Miesto, Krupinská planina:, 14 z 17

Paškacie, Gomboš, Hrb, Zálohy, Cibulisko, Čerešňovo, Černice, Nákle, Pod pivnicami, Leštianska dolina, Ježovo, Eresveň, Pri Medokýši, Tuškov diel, Nad novým vrchom, Mlyniská, Rúbanisko, Petrove dielce, Lipiny, Súdeniny, Kostolná, Rázsochy, Studená stráň, Na vŕšku, Za cintorínom, Nad hložinou, Pod Stráňou, Pod Hájiky, Bučina, Pod Chlievnym potokom, Bohušova dolina, Za horou, Jama, Hájik, Klokoč, Pod starým vrchom, Za krupinicou, Starý vrch, Potočiny, Dolinský klin, Pazucha, Polomka, Lehôtka, Rennek, Pred úbočím, Nad mestom, Horné lúky, Osičie, Horná stáňa, Za rakytím, Žičovská hora, Pusté, Za záhradami, Stredné hony, Vnútorná záhrada, Pri pajte, Cigánsky vrch, Boroviská, Pustatina Ráj, Kuppan

Miesto, Krupinská planina:, 15 z 17

Patalinča, Katinka, Veľká hora, Spodná Srňajka, Obecná lúka, Pod luhom, Dolina, Hradské pole, Krákorov vrch, Vonkajšia záhrada, Vlčí hrb, Pri kríži, Horna dolina, Vynáhrady, Od klenianskeho chotára, Vinice, Kamence, Nad košiarom, Za vrchmi, Priesek, Ploština, Sklenárka, Vrchná Srňajka, Radunišťe, Medzi bukmi, Stolce, Jelšova jama, Diela, Dolné lúky, Malé hrušoviská, Vŕbovok, Pod jarkom, Blažová, Cerie, Šibeničný vršok, Kozí vrch, Pivovarná stráň, Jurajov hon, Kalvársky vrch, Pereš, Dunak, Veľké buky, Vrch Okov, Okrúhla hora, Pri potôčku, Činigová, Vinice, Veľká hora, Predné hony, Koliesko, Klčovislo, Srňajka, U májika, Plachtínsky vrch, Dúbravka, Galov laz, Luh, Katovka, Vincelova lúka, Čerťaž

Miesto, Krupinská planina:, 16 z 17

Dlhé, Za sadom, Konopniska, Pod Holým vrchom, Nad Španou, Lomóc, Štepnica, Vrch hlavy, Sečedovská hora, Tortuška, Nad hradskou, Dubina, Chlanačka, Kamienka, Za záhradami, Hnušťovia, Vrch, Imrovka, Chrasťovské pramene, Judin vrch, Ľadová, Veľká lúka, Krátiny, Veľké hrušoviská, Starý vrch, Nový vrch, Terke, Holý vrch, Baza, Mankova, Pod liškou, Za horou, Mandové kúty, Staré vinice, Ráj, Roveň, Nad Vŕbovkom, Kopanica, Za vinicami, Breziny, Močiare, Líšne diery, Krátke hony, Vinice, Dolina, Jalšovík, Nad dolinou, Háj, Pánske pole, Pažitie, Rácovák, Kutinky, Dolný medzník, Nad Badíncom, Úzka stráň, Záhumnie, Polianky, Krátiny, Dolinka, Za kostolom

Miesto, Krupinská planina:, 17 z 17

Breziny, Stavenô, Raj, Strhársky vrch, Okrúhly vrch, Šárova dolina, Lipovce, Lazy Raj, Kapustniska, Horné lúky, Za hrbom, Mrázovka, Pecná stráňa, Drieňovka, Pod Hájikom, Pod Selčiankou cestou, Mesov kopec, Smonátky, Krtíšok, Malé buky, Horný medzník, Očenáška, Močiar, Rovne, Kačov bok, Jazarce, Pavkove záhumnia, Pod Petian chodníkom, Pod stračkou, Dolné Selá, Háj, Pod ulicou, Horná dolinka, Nad lahošom, Rakytiny, Vrchpotok, Rúbanica, Kapustniská, Ploská stráň, Mosnička

Podobné, Krupinská planina:

2827x turistika, 2464x miesto, 121x strom, 69x orientačný bod, 67x poľovnícky posed, 37x turistické informácie, 20x studňa, 16x chranený strom, 13x prístrešok, altánok, 10x atrakcia, 3x ohnisko, 3x orientačná mapa, 3x komín, 1x štôlňa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Krupinská planina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://krupinska-planina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.