Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Krupinská planina » turistika » miesto

Miesto, Krupinská planina

Miesto v Krupinská planina

V Krupinská planina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Krupinská planina:, 1 z 17

Tesárska roklina, Plieška, Pri mlyne, Malá Bukovina, Novina, Rakovec, Pri kríži, Krupinica, Dolina, Vrchné humná, Medzi potoky, Záhumnie, Zákľuka, Nad mlynom, Malé vrbiny, Antolova dolinka, Útlaky, Srbky, Za vrchnou chrasťou, Cigánska osada, Dolné záhrady, Horná dolina, Korytárov mlyn, Za riekou, Balička, Kukuričniská, Holcer, Horné záhrady, Kopaničky, Pri Hradzianskom chotári, Dúbrava, Hadovka, Pálikovec, Krasačník, Dolné prielohy, Jánošovská, Horné selá, Novohradská strana, Horné Príbelce, Hŕbok, Verbeška, Lúky, Sedlo, Pod dedinou, Nad Syravkou, Za hôrku, Janova dolinka, Kapustnice, Pri válove, Pod bukovinkou, Dolné Terany, Močiarka, Na lúkach, Za žliebkom, Nedelištske Lazy, Horné Terany, Kapustiská, Lazy Na Lúkach, Bodor, Košítka

Miesto, Krupinská planina:, 2 z 17

Mlyn Dolina, Mlynský jarok, Modrý Kameň, Krížnice, Kupáň, Horné Riečky, Riečky, Merovce, Záferka, Záhrady, Za Katovkou, Majerské zeme, Na dráhach, Za lieštim, Petercova, Kozi Vrbovok, Nad Zelienkou, Dolinka, Cudenica, Na strani, Miškov laz, Brezina, Na Viniciach, Stolcové záhumnia, Litava, Pavkove záhumnie, Veľké riečky, Podpoloma, Vlasti, Trpinec, Čerťaž, Podbartošov, Simon, U Trsta, Horný mlyn, Háj, Žigmundov laz, Dvor Poloma, Nad Stráňou, Záhradiská, Konopnice za košiarom, Pod hájom, Dolné lúky, Farkaška, Pod kalinovky, Selo, Devičiansky Mlyn, Straňa, Nad veľkou chrastou, U chotára, Očenášov Dvor, Jarky, Divnice, Úpredky, Niže Dediny, Na osičí, Krnáčove lazy, Horné štáliky, Hájiky, Osičie

Miesto, Krupinská planina:, 3 z 17

Poľan, Biela studňa, Záchenských Lazy, Pod hrabie, Pätnica, Vinice, Kováčove Lazy, Ondrušove Lazy, U Ďuriša, Za brestovým dielom, Uličné Lazy, Adamova Štala, Konopiská, Rybník, Na kamencoch, Sklady, Za dolinou, Sobôtky, Na Vinici, Nový Dvor, Meštrov laz, Široký vrch, Brnište, Na chotári, Sobôtka, Šípkovec, Kamasova Kopanica, Lúky pod kobyliným jarkom, Syrové vrecká, U Kolárika, Holizeň, Kapustnisko, Križkove Lazy, Brezov peň, Nad lúčky, Pustasik, U Svoreňa, Roveň, Za Pliešou, Nad starým kostolom, Matiášov vrch, Jasenia, Nemcov Salaš, Čerťažie, Lazy, Lúčky, Plešinka, Pri kostole, Pri Cigánoch, Pri mlyne, Kopanice, Horné záhumenice, Na kúpanici, Verestoveň, Kopanica, Ťiroké Lúky, Prostredné konopniská, Trpínsky dvor, Sela, Nad Starým vrchom

Miesto, Krupinská planina:, 4 z 17

Surdícka stráň, Pod Vrabčím vrchom, Jasenec, Pod Surdíkom, Ryžoviská, Nový vrch, Majerské, Pustatina, Kutička, Nad kostolom, Močiar, Hradziansko, Nemeš, Mlynský járok, Kozia stráň, piesok, Drieňov, Chríb, Šútrik, Vartiečka, Kobolica, V kúte, Stredné lazy, Hradzianske vinice, Barošky, Piesok, Pod skalou, Biele zeme, Dolničianské lazy, Roveň, Nemes, Stráň, Hadigaš, Veľká Raveň, Studená stráň, Pri moste, Dolina, Medvedia studňa, Prevráteniny, Medzi jarky, Kováčovský vrch, Cerovec, Trávniky, Dolnie uhlisko, Záhumienky, Borovčie, Nad pažitkami, Za novou cestou, Kalinová, Vidovec, Pod jarkom, Dolmičiacke lazy, Dražke, Ráztoky, Dolná vrbina, Noviny, Ožina, Jalšie, Vajdovka, Holá stráňa

Miesto, Krupinská planina:, 5 z 17

Vápenice, Háje, Kutina, Pirovská hora, Široké prielohy, Holote, Červený Peň, Bukovina, Nad Kukučky, Čapinské, Barina, Patkôš, Háj, Suché lazy, Horné Lazy, Stavebná pažiť, Bendovské lúky, Mesiarova kopanica, Pod Dupencom, Stavebná hora, Pri hruške, Pod novú horu, Pod závoz, Hrebenačka, Záhumnie, Dolné lúky, Hornia sútezka, Pod Kľúčom, Nad Červeň, Haneska, Zalíštie, Roveň, Vyše Trpína, Za starým Hájom, Válovná pažiť, Kochlačka, Zabitvo, Stánok, Močiarik, Od Harmanca, Pod Novákovou Brezinou, Dvilina, Ozdol, Konopnice, Panská z hrada, Želiarske lúky, Pod Hustým Hájom, Nad Pálikovec, Horná Karmanka, Vrchné lúky, Kľúč, Noviny, Hrania strana, Jakušov kút, Španiel, Pri Chodníku, Horné Breziny, Čerťaž, Farkaška, Benciná

Miesto, Krupinská planina:, 6 z 17

Dolná Dúbrava, Jankova lúčka, Nové Vinice, Valentovská, Táliky, Konopiská, Matúšovská, Pod Stankom, Dlhý vidovec, Lištica, Horné Novinky, Valachovka, Starý háj, Muránik, Nad Margetín járok, Gregorova dolinka, Nad vinicami, Lipinka, Na dole, Nad uličkou, Španiel laz, Harmanec, Na vrchu, Brďo, Bartikovská, Panská lúka, Veľke zeme, Horné Prielohy, Sádky, Ďaleký výhľad, Pod hájom, Balaštatovská, Záhumnie, Hrobľa, Stáne, Studený vŕšok, Curmanka, Strmé sady, Vrchy, Horná dolina, Čerťazka, Široký prieloh, Potuchová dolina, Nad Haneskou, Dolina, V potokoch, Jančova Novina, Lišťiak, Okrúhla, Za Rúbaničkou, Šovcovská, Gajdoška, Šipín, Obertov vŕšok, Hil, Malé lúčky, Pod Bukovinkou, Rákytia, Pod Viničkami, Galovky

Miesto, Krupinská planina:, 7 z 17

Bendov laz, Obľahel, Klátna, Bukovinka, Cerovina, Spodný prieloh, Brody, Kucak, Slopy, Pod Hrádkami, Za cúdenicami, Medzi cestami, Horná vrbina, Horná Dúbrava, Nad jamami, Jankovský vrch, Prchavice, Raveň, Nove lúky, Podhrášky, Nad krížom, Na krivine, Stará hora, Breziny, Vráta, Sucháňska dolina, Cerina, Na jamu, Nad lúčnym mlynom, Úboč, Zrúbanina, Dielničky, Diery, Na blatách, Roľniská, Šánce, Hornie uhlisko, Patočiny, Čipčí vrch, Nad Pánskou z hradou, Janov laz, Vŕšky, Smrdiatá, Na stráničke, Dolná želatina, Hrachovište, Dolné Novinky, Horné lúky, Nad Krasačníkom, Háj, Kompisky, Brestová dolina, Háj, Horné zeme, Gažové lúky, Hrb, Nad Búroskovom, Spoločná, Honé Náklo, Matúšovská baňa

Miesto, Krupinská planina:, 8 z 17

Nad Hilom, Dolné zeme, Kopanice, Čapáš, Borovčie, Nad Hrádkami, Kolčovanina, Horná želatina, Staré Vinice, Pri Sucháňskom mlyne, Konopiská, Dlhé zeme, Dolné Náklo, Pálenica, Čierťaž, Veľké zeme, Vlčia jama, Močiar, Vyše Starých Viníc, Pustatina, Háj, Nad brezinkou, Dolné Breziny, Bukovinka, Bravčie, Mravíkov vŕšok, Dielničky, Druhá strana, Pod skalinou, Bujasová, Hradská púť, Za vinice, Pod závoz, Patočina, Nad včelínom, Brezie, Kapustnice, Laste, Hora háj, Borovica, Záhumnie, Hore koncom, Vŕšky, Polichno, Konopiská, Dráhy, Podrážky, Prachárňa, Na Dieloch, Šariny, Dolná dolina, Pod Habrovík, Osičia, Horné nivy, Syravky, Brezinky, Jablonie, Divničky, Zdola Jazovčia, Horný Bukovec

Miesto, Krupinská planina:, 9 z 17

Kalinovský hrb, Plesá, Žobrácka dolina, Nad potokom, Barania stráňa, Nad hájom, Za veselice, Selský mlyn, Čachovo, Lipina, U liesky, Nad Bukovcom, Záskalie, Hŕbok, U šípa, Lukačíkovo, Kratiny, Za hájom, Borovkáš, Široké, U tŕnia, Mrázova, Ladikovo, Hrabia, Breziny, Potok, Hájik, Jažovčia, Za dolinky, Dolná Karmanka, Mlynský járok, Šípina, Nad závoz, Rakovčík, Staré vinice, Klinovačky, U chotára, Dlhé diely, Zákrovie, Dielec, Horné lúky, Beľava, Dolný kalinov, Nad chrastie, Žobrák, Medzi cesty, Konopiská, V chrasti, V laze, Ivanka, Hlavy, Lástok, Pod Žobrákom, Za Jalšovíkom, Nad vlčou jamou, Vankova dolina, Krivina, Za háj, Dolné lúky, Nivy

Miesto, Krupinská planina:, 10 z 17

Prielohy, Ohrad, Trnovica, Hrádok, Rakytovec, Za humná, Pažity, Za záhradným hájom, Pažite, Žarnovišťe, Spodné prielohy, Nad Dankovcom, Kopanice, Dolné kopanice, Balážov kríž, Veľké lúky, Dolné prielohy, Bielušnička, Belkov diel, Dobošová, Rúbanka, U jazera, Pod Hrbom, Michalka, Pod dielec, Diniská, Na Brde, Luh, Žobrák, Kratina, Záhumnie, Záhumnia, Húštie, Pod vinicami, Vrchné tále, Do ravien koncom, Pod Babkou, Biaľuška, Rackyne, Nad Medokýšom, Gáborka, Ohrada, Nad Chrasťou, Podiely, Zhora Mikulášikovej, Na brezinách, Vincalova lúka, Za šibenicou, Horné lúky, Horný Kalinov, Močiare, Šárna, Volovište, Vyškovo, Nad Brezinkom, Nad chodník, Za dubom, Chmelinie, Hlavy, Za Horné humná

Miesto, Krupinská planina:, 11 z 17

Hlboké, Pereš, Pod Viničkami, Lopaty, Nad mlyn, Osičina, Drahoňovo, Sklady, Pod jarok, Horná dolina, Polichy, Za vrchom, Nad Hlbokým, Čierny prieloh, Zákľuky, Ťakiarov jarok, Zore, Za jarok, Močiar, Medzi vody, Pod Rakytou, Nad Chlievnym potokom, Nad Ráztoky, Nad Ráztokami, Kostolná, Úhrady, Bralce, Nad dolinkami, Konopiská, Pod Bovdiškou, Holizne, Jazero, Červený vŕšok, Horné vinice, Bovdiška, Kokava, Páterka, Žabica, Na kňazovom, Dúbrava, Poldieliky, Za humny, Kozárka, Za vrch, Nové Vinice, Pavlovica, Kopane, Líšky, Bencova jama, Za Starou riekou, Pancierka, Rovne, Pustatina, Jamky, Verešová, Vinice, Cirkevná, Holizné zeme, Pod Čotou, Troje hony

Miesto, Krupinská planina:, 12 z 17

Frčkovo, Kremenia, Horné vinice, Na Chotári, Nad Dráhami, Pod Bieľučkým potokom, Sikliak, Pecná stráň, Za Bielou hlinou, Záhumenica, Koprovnička, Ploštinec, Vyhorenina, U rakytia, Paškácie, hájovňa, Rakyta, Uhliská, Rovne, Za humnami, Chabdie, Vrchné záhumnie, Pri brode, Nad Habrovík, Nivy, Vlčia, Pod Brúskom, Chlievnym potokom, Háj, Pri Hradskom chodníku, Dielnice, Zdola dediny, Bukovina, Oskoruža, Strminy, Dráhy, Mlynský jarok, Úzke, Háj, Nad cintorínom, Kocheľ, Koprovnická hora, Pod Vlčiu, Pustý laz, Horné strminy, Gelendov laz, Pod horou, Dieliky, Bujasov bok, Mozdrička, Kropáčka, Majerská, Krivá púť, Humná, Hlúšťa, Chotár, Pod jarkom, Pažítky, Mezník, Na Močiari

Miesto, Krupinská planina:, 13 z 17

Preľač, Selce, Pavlova dolinka, Pod Vinice, Remník, Za Dolné humná, Laste, Šarkanka, Na červenkách, Úzke lúky, Komín, Pod Škepovím, Pri kríži, Medzi rásochami, Čierťažný hrb, Stráčky, Ráztoky, Dolina, Rovne, Eresveň, Polomka, Dlhé zeme, Breziny, Krnáč, Borovička, Rúbanisko, Zálohy, Vlčia jama, Cibulisko, Horné vnútorné, Horné pažitie, Pod Chlievnym potokom, Ježovo, Pred úbočím, Za krupinicou, Kamenice, Kňazov vŕšok, Černice, Horné lúky, Boroviská, Pod Bralce, Nad Pažítky, Rennek, Paškacie, Na vŕšku, Vyškovce, Dlžiny, Rázsochy, Háj, Bučina, Pracháreň, Dolné vnútorné, Drienik, Hájik, Mlyniská, Záložnice, Za horou, Bohušova dolina, Potočiny, Studená stráň

Miesto, Krupinská planina:, 14 z 17

Starý vrch, Nad novým vrchom, Uranička, Kratiny, Hlinište, Selce, Nad hložinou, Dolinský klin, Zhora dediny, Leštianska dolina, Pod Stráňou, Lipiny, Nákle, Šavlovica, Pod Hrbom, Lehôtka, Čerešňovo, Pazucha, Pod Hájiky, Pod Tehlou, Dolné lúky, Kostolná, Vo vŕškoch, Široké lúky, Šahanská vinná stráň, Jama, Tuškov diel, Hrb, Za cintorínom, Jelenie, Petrove dielce, Klokoč, Borovice, Gomboš, Súdeniny, Nad Mezníkom, Hradeniská, Dolné vinice, Širiny, Zhora kostola, Stupné, Fialkový háj, Pod starým vrchom, Pod pivnicami, Pri Medokýši, U májika, Pereš, Malé hrušoviská, Plachtínsky vrch, Dubina, Luh, Pivovarná stráň, Za vrchmi, Terke, Vincelova lúka, Lomóc, Kozí vrch, Sečedovská hora, Nad košiarom, Vinice

Miesto, Krupinská planina:, 15 z 17

Veľké hrušoviská, Osičie, Katinka, Dúbravka, Stredné hony, Vnútorná záhrada, Ľadová, Priesek, Stolce, Činigová, Obecná lúka, Pod Holým vrchom, Horná stáňa, Pri pajte, Horné lúky, Pod jarkom, Štepnica, Diela, Dlhé, Tortuška, Klčovislo, Kamienka, Cigánsky vrch, Cerie, Nad hradskou, Dolné lúky, Konopniska, Veľké buky, Veľká hora, Nový vrch, Medzi bukmi, Za záhradami, Galov laz, Koliesko, Šibeničný vršok, Veľká hora, Dolina, Krákorov vrch, Kalvársky vrch, Kamence, Jurajov hon, Patalinča, Veľká lúka, Vonkajšia záhrada, Pri potôčku, Pustatina Ráj, Vlčí hrb, Dunak, Jelšova jama, Radunišťe, Starý vrch, Vrch hlavy, Pri kríži, Nad mestom, Vynáhrady, Hradské pole, Horna dolina, Vrch, Za sadom, Čerťaž

Miesto, Krupinská planina:, 16 z 17

Srňajka, Chrasťovské pramene, Pusté, Vinice, Boroviská, Žičovská hora, Holý vrch, Chlanačka, Krátiny, Hnušťovia, Pod luhom, Nad Španou, Judin vrch, Vrch Okov, Od klenianskeho chotára, Ploština, Kuppan, Blažová, Spodná Srňajka, Katovka, Okrúhla hora, Za rakytím, Sklenárka, Vŕbovok, Za záhradami, Imrovka, Predné hony, Vrchná Srňajka, Za hrbom, Pažitie, Za horou, Močiar, Nad Vŕbovkom, Strhársky vrch, Líšne diery, Horný medzník, Lipovce, Lazy Raj, Dolinka, Úzka stráň, Pod liškou, Vinice, Za kostolom, Malé buky, Mesov kopec, Drieňovka, Šárova dolina, Záhumnie, Horné lúky, Kopanica, Nad dolinou, Krátke hony, Nad Badíncom, Breziny, Za vinicami, Rácovák, Kapustniska, Raj, Kutinky, Očenáška

Miesto, Krupinská planina:, 17 z 17

Ráj, Mankova, Pod Selčiankou cestou, Staré vinice, Kačov bok, Pod Hájikom, Dolina, Dolný medzník, Stavenô, Krátiny, Okrúhly vrch, Polianky, Mandové kúty, Pecná stráňa, Roveň, Breziny, Rovne, Pánske pole, Krtíšok, Močiare, Mrázovka, Jalšovík, Háj, Smonátky, Baza, Chymova hora, Nárt, Zhora Zákutia, Nad Lachovou vinicou, Pri hruške, Zákutie, Brcy, Dedrahovica, Krpeľ, Na Brezovskom chodníku, Dolná dolinka, Jablona, Konopiská, Džigová jama, Pod Kobolovou hruškou

Podobné, Krupinská planina:

2825x turistika, 2464x miesto, 121x strom, 68x orientačný bod, 67x poľovnícky posed, 37x turistické informácie, 19x studňa, 16x chranený strom, 13x prístrešok, altánok, 10x atrakcia, 3x ohnisko, 3x orientačná mapa, 3x komín, 1x štôlňa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Krupinská planina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://krupinska-planina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.