Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Krupinská planina » turistika » miesto

Miesto, Krupinská planina

Miesto v Krupinská planina

V Krupinská planina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Krupinská planina:, 1 z 17

Tesárska roklina, Srbky, Malá Bukovina, Malé vrbiny, Novina, Pri mlyne, Útlaky, Vrchné humná, Medzi potoky, Rakovec, Pri kríži, Krupinica, Korytárov mlyn, Horné Príbelce, Zákľuka, Nad mlynom, Plieška, Antolova dolinka, Za vrchnou chrasťou, Dolné záhrady, Cigánska osada, Horná dolina, Za riekou, Balička, Krasačník, Dolina, Kopaničky, Dolné prielohy, Holcer, Pri Hradzianskom chotári, Dúbrava, Hadovka, Jánošovská, Horné záhrady, Pálikovec, Horné selá, Lúky, Verbeška, Novohradská strana, Záhumnie, Hŕbok, Sedlo, Pod dedinou, Kapustnice, Nad Syravkou, Za hôrku, Janova dolinka, Pod bukovinkou, Pri válove, Dolné Terany, Kukuričniská, Na lúkach, Močiarka, Za žliebkom, Lazy Na Lúkach, Kapustiská, Nedelištske Lazy, Horné Terany, Košítka, Bodor

Miesto, Krupinská planina:, 2 z 17

Mlyn Dolina, Mlynský jarok, Modrý Kameň, Krížnice, Kupáň, Merovce, Riečky, Záferka, Horné Riečky, Petercova, Kozi Vrbovok, Majerské zeme, Na dráhach, Za Katovkou, Za lieštim, Záhrady, Na strani, Dolinka, Nad Zelienkou, Cudenica, Miškov laz, Stolcové záhumnia, Na Viniciach, Brezina, Pavkove záhumnie, Litava, Simon, Vlasti, Veľké riečky, Horný mlyn, Dvor Poloma, Čerťaž, Podpoloma, Podbartošov, Háj, U Trsta, Žigmundov laz, Trpinec, Záhradiská, Nad Stráňou, Konopnice za košiarom, Dolné lúky, Pod hájom, Pod kalinovky, Farkaška, Nad veľkou chrastou, Straňa, Jarky, Úpredky, Niže Dediny, Selo, Očenášov Dvor, Na osičí, Divnice, Devičiansky Mlyn, U chotára, Za brestovým dielom, Vinice, Ondrušove Lazy, Pod hrabie

Miesto, Krupinská planina:, 3 z 17

Osičie, Horné štáliky, Krnáčove lazy, Záchenských Lazy, Biela studňa, U Ďuriša, Poľan, Uličné Lazy, Pätnica, Hájiky, Kováčove Lazy, Na chotári, Kapustnisko, Križkove Lazy, Brnište, Za dolinou, Meštrov laz, Adamova Štala, Brezov peň, Kamasova Kopanica, Syrové vrecká, U Kolárika, Holizeň, Lúky pod kobyliným jarkom, Sklady, Rybník, Sobôtka, Na kamencoch, Konopiská, Sobôtky, Široký vrch, Na Vinici, Nový Dvor, Šípkovec, Nemcov Salaš, Pustasik, Jasenia, Roveň, Čerťažie, Lúčky, Nad lúčky, Za Pliešou, Lazy, Nad starým kostolom, U Svoreňa, Matiášov vrch, Plešinka, Horné záhumenice, Pri Cigánoch, Pri mlyne, Pri kostole, Na kúpanici, Kopanice, Ťiroké Lúky, Verestoveň, Kopanica, Prostredné konopniská, Trpínsky dvor, Sela, Nad Starým vrchom

Miesto, Krupinská planina:, 4 z 17

Surdícka stráň, Pod Vrabčím vrchom, Jasenec, Pod Surdíkom, Ryžoviská, Nový vrch, Majerské, Pustatina, Chríb, Biele zeme, Veľká Raveň, Dolničianské lazy, Stráň, V kúte, Vartiečka, Nad kostolom, Hradziansko, Pod skalou, Kutička, Nemeš, Kozia stráň, Kobolica, Hadigaš, Mlynský járok, Piesok, Hradzianske vinice, Stredné lazy, Drieňov, Studená stráň, Nemes, piesok, Barošky, Močiar, Šútrik, Roveň, Pod jarkom, Ráztoky, Patkôš, Pri moste, Háje, Dolnie uhlisko, Pirovská hora, Horné Lazy, Medzi jarky, Vápenice, Holá stráňa, Kováčovský vrch, Medvedia studňa, Noviny, Záhumnie, Jalšie, Pod novú horu, Hornia sútezka, Trávniky, Dražke, Suché lazy, Nad pažitkami, Dolná vrbina, Háj, Za novou cestou

Miesto, Krupinská planina:, 5 z 17

Pod Kľúčom, Bendovské lúky, Záhumienky, Barina, Čapinské, Stavebná hora, Prevráteniny, Široké prielohy, Stavebná pažiť, Kutina, Vidovec, Červený Peň, Cerovec, Pod závoz, Nad Červeň, Holote, Borovčie, Hrebenačka, Kalinová, Vajdovka, Pri hruške, Dolina, Dolmičiacke lazy, Ožina, Mesiarova kopanica, Dolné lúky, Pod Dupencom, Bukovina, Nad Kukučky, Strmé sady, Želiarske lúky, Kucak, Gajdoška, Na dole, Močiarik, Brody, Zalíštie, Lištica, Pod Hrádkami, Obertov vŕšok, Bukovinka, Nové Vinice, Bartikovská, Harmanec, Roveň, Španiel, Pod Novákovou Brezinou, Balaštatovská, Lipinka, Nad Margetín járok, Nad uličkou, Ozdol, Pod hájom, Táliky, Studený vŕšok, Vyše Trpína, Hil, Klátna, Pod Stankom, Malé lúčky

Miesto, Krupinská planina:, 6 z 17

Čerťaž, Za cúdenicami, Ďaleký výhľad, Spodný prieloh, Pod Viničkami, Jankova lúčka, Okrúhla, Hrania strana, Od Harmanca, Jakušov kút, Dlhý vidovec, Bendov laz, Dolina, Stánok, Pri Chodníku, Horná Karmanka, Španiel laz, Horná Dúbrava, Nove lúky, Kľúč, Šipín, Muránik, Obľahel, Veľke zeme, Konopnice, Sádky, V potokoch, Pod Bukovinkou, Medzi cestami, Valachovka, Hrobľa, Dvilina, Pod Hustým Hájom, Vrchy, Panská lúka, Raveň, Starý háj, Farkaška, Haneska, Brďo, Na krivine, Záhumnie, Horná vrbina, Panská z hrada, Galovky, Matúšovská, Široký prieloh, Stará hora, Horné Prielohy, Curmanka, Potuchová dolina, Stáne, Nad jamami, Benciná, Válovná pažiť, Horná dolina, Zabitvo, Kochlačka, Nad vinicami, Nad Haneskou

Miesto, Krupinská planina:, 7 z 17

Za starým Hájom, Horné Breziny, Rákytia, Slopy, Vrchné lúky, Konopiská, Noviny, Nad Pálikovec, Jankovský vrch, Podhrášky, Čerťazka, Dolná Dúbrava, Nad krížom, Prchavice, Šovcovská, Valentovská, Na vrchu, Cerovina, Horné Novinky, Jančova Novina, Lišťiak, Gregorova dolinka, Za Rúbaničkou, Šánce, Hrachovište, Veľké zeme, Hrb, Matúšovská baňa, Na blatách, Horné zeme, Patočiny, Sucháňska dolina, Smrdiatá, Dolná želatina, Roľniská, Dolné Novinky, Kolčovanina, Horná želatina, Hornie uhlisko, Dolné Breziny, Kompisky, Vyše Starých Viníc, Močiar, Zrúbanina, Mravíkov vŕšok, Spoločná, Janov laz, Nad Hilom, Háj, Bukovinka, Konopiská, Úboč, Na jamu, Dolné Náklo, Nad lúčnym mlynom, Dielničky, Nad brezinkou, Pálenica, Háj, Cerina

Miesto, Krupinská planina:, 8 z 17

Gažové lúky, Nad Krasačníkom, Dlhé zeme, Nad Hrádkami, Diery, Breziny, Dielničky, Horné lúky, Háj, Bravčie, Pustatina, Kopanice, Vráta, Vŕšky, Na stráničke, Staré Vinice, Pri Sucháňskom mlyne, Nad Búroskovom, Nad Pánskou z hradou, Dolné zeme, Čipčí vrch, Druhá strana, Vlčia jama, Honé Náklo, Čapáš, Čierťaž, Brestová dolina, Borovčie, Breziny, Dlhé diely, Žobrák, Pažity, Pod Habrovík, Pod vinicami, Medzi cesty, Kopanice, U jazera, Dolná Karmanka, Záhumnie, Záhumnia, Čachovo, Nad závoz, Žobrák, Húštie, V laze, Lukačíkovo, Na Dieloch, Ohrad, Konopiská, Kalinovský hrb, Nivy, Rakovčík, Borovkáš, Ladikovo, Dobošová, Pod dielec, Šariny, Potok, Podrážky, Za dolinky

Miesto, Krupinská planina:, 9 z 17

Za Jalšovíkom, Záskalie, Zdola Jazovčia, Hrádok, Dolný kalinov, Prielohy, Dolná dolina, Nad Dankovcom, Žarnovišťe, Do ravien koncom, Staré vinice, Polichno, Plesá, Za vinice, Rúbanka, Vŕšky, Široké, Hlavy, Osičia, Selský mlyn, Horné lúky, Dolné prielohy, Za záhradným hájom, Luh, Žobrácka dolina, U liesky, Pod Hrbom, Nad vlčou jamou, Pažite, Rakytovec, Dolné kopanice, U šípa, Konopiská, Balážov kríž, Diniská, Horný Bukovec, Veľké lúky, Pod závoz, Zákrovie, Spodné prielohy, Mrázova, Pod skalinou, Jablonie, U tŕnia, Hore koncom, Krivina, Prachárňa, Hora háj, Trnovica, Hájik, Nad včelínom, Michalka, Za veselice, Bujasová, Divničky, Za hájom, Lástok, Nad potokom, Kratina, U chotára

Miesto, Krupinská planina:, 10 z 17

Nad hájom, Laste, Belkov diel, Za háj, Záhumnie, V chrasti, Vankova dolina, Hrabia, Bielušnička, Vrchné tále, Šípina, Jažovčia, Dolné lúky, Borovica, Kapustnice, Za humná, Dráhy, Nad chrastie, Mlynský járok, Dielec, Brezinky, Pod Žobrákom, Patočina, Brezie, Klinovačky, Na Brde, Hŕbok, Syravky, Lipina, Horné nivy, Barania stráňa, Hradská púť, Beľava, Kratiny, Ivanka, Nad Bukovcom, Laste, Rovne, Remník, Horné vinice, Horný Kalinov, Chabdie, Pod Brúskom, Pod Bieľučkým potokom, Dráhy, Bencova jama, Nad dolinkami, Holizné zeme, Oskoruža, Pod Škepovím, Medzi vody, Za Horné humná, Hlúšťa, Kokava, Bralce, Na červenkách, Polichy, Páterka, Úzke, Vinice

Miesto, Krupinská planina:, 11 z 17

Zákľuky, Pustý laz, Kocheľ, Osičina, Stráčky, Pancierka, Komín, Ploštinec, Jamky, Pod Rakytou, Pod Vlčiu, Za dubom, Horné strminy, Horné vinice, Vlčia, Vrchné záhumnie, Nad Brezinkom, Rackyne, Pod Viničkami, Pod jarok, Žabica, Krivá púť, Kozárka, Lopaty, Chmelinie, Pod jarkom, Dolina, Nad mlyn, Strminy, Háj, Červený vŕšok, Pod Čotou, Ťakiarov jarok, Verešová, Podiely, Za humny, Vyhorenina, Nivy, Nad Chlievnym potokom, Pavlova dolinka, hájovňa, Hlboké, Rakyta, Pod Vinice, Sklady, Nad cintorínom, Kremenia, Šárna, Dieliky, Selce, Kropáčka, Sikliak, Hlavy, Za Starou riekou, Za vrch, Volovište, Za vrchom, Na kňazovom, Pod Bovdiškou, Pustatina

Miesto, Krupinská planina:, 12 z 17

Zdola dediny, Pri kríži, Háj, Nad chodník, Gelendov laz, Nad Medokýšom, Mozdrička, Pri brode, Chotár, Horné lúky, Nad Ráztokami, Pri Hradskom chodníku, Za šibenicou, Šarkanka, Pavlovica, Na Chotári, Mlynský jarok, Líšky, Na brezinách, Biaľuška, Záhumenica, Pod horou, Drahoňovo, Nové Vinice, Gáborka, Bukovina, Koprovnička, Úhrady, Nad Habrovík, Kostolná, Paškácie, Nad Hlbokým, Mezník, Zhora Mikulášikovej, Medzi rásochami, Cirkevná, Pažítky, Za jarok, Ráztoky, Za Dolné humná, Úzke lúky, Horná dolina, Čierťažný hrb, Dúbrava, Jazero, Vyškovo, Močiare, Koprovnická hora, Rovne, Pecná stráň, Troje hony, Za humnami, Nad Ráztoky, Frčkovo, Konopiská, Zore, Kopane, Močiar, Na Močiari, Humná

Miesto, Krupinská planina:, 13 z 17

Preľač, Bovdiška, Majerská, Dielnice, Ohrada, U rakytia, Nad Chrasťou, Nad Dráhami, Poldieliky, Pereš, Chlievnym potokom, Uhliská, Pod Babkou, Vincalova lúka, Čierny prieloh, Holizne, Bujasov bok, Za Bielou hlinou, Nad novým vrchom, Pod Hájiky, Nad hložinou, Dolinský klin, Starý vrch, Leštianska dolina, Šavlovica, Pri Medokýši, Kostolná, Pod Hrbom, Pod pivnicami, Selce, Rázsochy, Jama, Pred úbočím, Borovička, Na vŕšku, Hlinište, Zálohy, Rúbanisko, Pod Tehlou, Ježovo, Petrove dielce, Pod Bralce, Lehôtka, Tuškov diel, Polomka, Breziny, Kratiny, Zhora dediny, Hájik, Pod starým vrchom, Rovne, Za cintorínom, Horné lúky, Jelenie, Borovice, Čerešňovo, Boroviská, Hradeniská, Pazucha, Širiny

Miesto, Krupinská planina:, 14 z 17

Pracháreň, Háj, Nákle, Uranička, Stupné, Súdeniny, Krnáč, Studená stráň, Eresveň, Dolné lúky, Za horou, Dolné vnútorné, Černice, Potočiny, Rennek, Drienik, Vyškovce, Horné pažitie, Mlyniská, Gomboš, Pod Stráňou, Lipiny, Fialkový háj, Bohušova dolina, Vo vŕškoch, Zhora kostola, Široké lúky, Záložnice, Cibulisko, Nad Pažítky, Hrb, Šahanská vinná stráň, Klokoč, Horné vnútorné, Bučina, Kňazov vŕšok, Za krupinicou, Nad Mezníkom, Dlhé zeme, Vlčia jama, Pod Chlievnym potokom, Kamenice, Paškacie, Dlžiny, Dolné vinice, Pod luhom, Terke, Veľká hora, Diela, Lomóc, Kuppan, Tortuška, Hnušťovia, Vincelova lúka, Plachtínsky vrch, Kamienka, Krákorov vrch, Dolina, Vrch Okov, Žičovská hora

Miesto, Krupinská planina:, 15 z 17

Vonkajšia záhrada, Veľká lúka, Chlanačka, Spodná Srňajka, Judin vrch, Katovka, Jelšova jama, Obecná lúka, Jurajov hon, Kamence, Cerie, Katinka, Horna dolina, Za vrchmi, Ploština, Veľké buky, Sklenárka, Pri pajte, Koliesko, Dubina, Luh, Horná stáňa, Okrúhla hora, Vlčí hrb, Vinice, Šibeničný vršok, Za záhradami, Vŕbovok, Vinice, Klčovislo, Radunišťe, Stolce, Vynáhrady, Hradské pole, Dunak, Od klenianskeho chotára, Vrch hlavy, Za sadom, Predné hony, Činigová, Pereš, Sečedovská hora, Kozí vrch, Pivovarná stráň, Nový vrch, Pri kríži, Blažová, Pod Holým vrchom, Vnútorná záhrada, Cigánsky vrch, Dlhé, Priesek, Ľadová, Vrch, Kalvársky vrch, Malé hrušoviská, Za rakytím, Dolné lúky, Pri potôčku, Pusté

Miesto, Krupinská planina:, 16 z 17

Za záhradami, Vrchná Srňajka, Nad mestom, Osičie, Veľká hora, Štepnica, Pustatina Ráj, Krátiny, Pod jarkom, Veľké hrušoviská, Holý vrch, Starý vrch, Nad hradskou, Chrasťovské pramene, Nad košiarom, Horné lúky, Nad Španou, Galov laz, Konopniska, Medzi bukmi, Patalinča, U májika, Srňajka, Čerťaž, Imrovka, Stredné hony, Boroviská, Dúbravka, Krátke hony, Horný medzník, Za vinicami, Raj, Horné lúky, Polianky, Breziny, Nad dolinou, Záhumnie, Háj, Lipovce, Očenáška, Krátiny, Nad Badíncom, Baza, Okrúhly vrch, Stavenô, Úzka stráň, Kapustniska, Roveň, Ráj, Staré vinice, Malé buky, Dolinka, Mandové kúty, Líšne diery, Rácovák, Dolina, Pod Selčiankou cestou, Pod Hájikom, Dolný medzník, Kutinky

Miesto, Krupinská planina:, 17 z 17

Krtíšok, Nad Vŕbovkom, Mesov kopec, Smonátky, Mankova, Pecná stráňa, Šárova dolina, Kačov bok, Pánske pole, Močiar, Za horou, Rovne, Pod liškou, Vinice, Jalšovík, Drieňovka, Mrázovka, Kopanica, Pažitie, Za hrbom, Za kostolom, Breziny, Močiare, Strhársky vrch, Lazy Raj, Nad Lachovou vinicou, Dolno Dačovlomský mlyn, Stredné Brdo, Nad Bralom, Do Koryčišťa, Popálenice, Medzi cestami, Nad hájom, Ferianská, Dolný Vlčienec, Hroblička, Nad mlynom, Rakyta, Vrchpotok, Tomanovo

Podobné, Krupinská planina:

2817x turistika, 2464x miesto, 121x strom, 67x poľovnícky posed, 67x orientačný bod, 35x turistické informácie, 18x studňa, 16x chranený strom, 11x prístrešok, altánok, 10x atrakcia, 3x ohnisko, 3x komín, 2x orientačná mapa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Krupinská planina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://krupinska-planina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.