Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Krupinská planina » turistika » miesto

Miesto, Krupinská planina

Miesto v Krupinská planina

V Krupinská planina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Krupinská planina:, 1 z 17

Tesárska roklina, Srbky, Plieška, Dolina, Krupinica, Rakovec, Za vrchnou chrasťou, Zákľuka, Záhumnie, Nad mlynom, Novina, Malá Bukovina, Antolova dolinka, Malé vrbiny, Pri mlyne, Medzi potoky, Pri kríži, Dolné záhrady, Cigánska osada, Útlaky, Korytárov mlyn, Horná dolina, Balička, Za riekou, Kopaničky, Dúbrava, Pálikovec, Horné selá, Jánošovská, Horné záhrady, Dolné prielohy, Holcer, Vrchné humná, Pri Hradzianskom chotári, Hadovka, Krasačník, Hŕbok, Horné Príbelce, Verbeška, Lúky, Novohradská strana, Pod dedinou, Široké lúky, Sedlo, Janova dolinka, Za hôrku, Nad Syravkou, Kapustnice, Hôrka, Pri válove, Pod bukovinkou, Močiarka, Kukuričniská, Na lúkach, Za žliebkom, Dolné Terany, Horné Terany, Bodor, Kapustiská, Košítka

Miesto, Krupinská planina:, 2 z 17

Mlynský jarok, Krížnice, Modrý Kameň, Mlyn Dolina, Lazy Na Lúkach, Nedelištske Lazy, Kupáň, Riečky, Merovce, Záferka, Horné Riečky, Za lieštim, Petercova, Na dráhach, Záhrady, Za Katovkou, Majerské zeme, Kozi Vrbovok, Dolinka, Cudenica, Nad Zelienkou, Na strani, Miškov laz, Brezina, Stolcové záhumnia, Na Viniciach, Pavkove záhumnie, Litava, Veľké riečky, Horný mlyn, Dvor Poloma, Trpinec, U Trsta, Podbartošov, Čerťaž, Žigmundov laz, Simon, Podpoloma, Háj, Vlasti, Konopnice za košiarom, Záhradiská, Záhumnie, Nad Stráňou, Pod kalinovky, Pod hájom, Farkaška, Dolné lúky, Na osičí, Straňa, Úpredky, Selo, Nad veľkou chrastou, Devičiansky Mlyn, Niže Dediny, U chotára, Divnice, Háj, Jarky, Očenášov Dvor

Miesto, Krupinská planina:, 3 z 17

Pod hrabie, Kováčove Lazy, Osičie, Vinice, Hájiky, Krnáčove lazy, Ondrušove Lazy, Záchenských Lazy, Pätnica, U Ďuriša, Uličné Lazy, Za brestovým dielom, Poľan, Horné štáliky, Synčekov vŕšok, Biela studňa, Brezov peň, Nový Dvor, Syrové vrecká, Sobôtky, Lúky pod kobyliným jarkom, Brnište, Meštrov laz, Rybník, Križkove Lazy, Konopiská, Sobôtka, Kamasova Kopanica, Sklady, U Kolárika, Adamova Štala, Široký vrch, Za dolinou, Na kamencoch, Na Vinici, Kapustnisko, Šípkovec, Na chotári, Holizeň, Jasenia, Lazy, Čerťažie, Nad starým kostolom, Roveň, Matiášov vrch, Lúčky, Nemcov Salaš, Pustasik, Nad lúčky, Za Pliešou, U Svoreňa, Pri kostole, Kopanice, Na kúpanici, Pri mlyne, Plešinka, Horné záhumenice, Pri Cigánoch, Ťiroké Lúky, Verestoveň

Miesto, Krupinská planina:, 4 z 17

Kopanica, Prostredné konopniská, Trpínsky dvor, Sela, Nad Starým vrchom, Surdícka stráň, Jasenec, Pod Vrabčím vrchom, Pod Surdíkom, Ryžoviská, Starý vrch, Kozí vrch, Majerské, Nový vrch, Pustatina, Šútrik, Močiar, Pohanský vrch, piesok, Ostrý vrch, Barošky, V kúte, Studená stráň, Biele zeme, Hradziansko, Kobolica, Pod skalou, Kozia stráň, Dolničianské lazy, Roveň, Drieňov, Hadigaš, Stredné lazy, Stráň, Vartiečka, Chríb, Piesok, Nad kostolom, Hradzianske vinice, Veľká Raveň, Nemeš, Nemes, Kutička, Mlynský járok, Borovčie, Medvedia studňa, Kováčovský vrch, Prevráteniny, Pod jarkom, Cerovec, Pod závoz, Kutina, Nad Kukučky, Jalšie, Pod novú horu, Pod Kľúčom, Holote, Stavebná pažiť, Holá stráňa, Háj

Miesto, Krupinská planina:, 5 z 17

Pod Dupencom, Pirovská hora, Dolmičiacke lazy, Barina, Hornia sútezka, Mesiarova kopanica, Za novou cestou, Červený Peň, Bendovské lúky, Suché lazy, Široké prielohy, Čapinské, Plieška, Dražke, Vidovec, Stavebná hora, Kalinová, Bukovina, Vápenice, Trávniky, Dolné Pírovské, Dolná vrbina, Háje, Medzi jarky, Záhumnie, Vajdovka, Záhumienky, Pri moste, Dolné lúky, Noviny, Nad Červeň, Dolnie uhlisko, Nad pažitkami, Hrebenačka, Ráztoky, Patkôš, Ožina, Horné Lazy, Pri hruške, Dolina, Prchavice, Šovcovská, Čerťaž, Lišťiak, Pod Novákovou Brezinou, Konopiská, Válovná pažiť, Nove lúky, Spodný prieloh, Na vrchu, Španiel, Jančova Novina, Pod Stankom, Panská z hrada, Farkaška, Sádky, Nad uličkou, Horná Dúbrava, Slopy, Muránik

Miesto, Krupinská planina:, 6 z 17

Za starým Hájom, Horná vrbina, Curmanka, Obľahel, Záhumnie, Hil, Lipinka, Panská lúka, Benciná, Raveň, Malé lúčky, Horné Novinky, Nad Pálikovec, Jankova lúčka, Od Harmanca, Studený vŕšok, Nad jamami, Dolná Dúbrava, Nad Margetín járok, Močiarik, Na dole, Potuchová dolina, Bartikovská, Pod Hrádkami, Haneska, Nad krížom, Dolina, Matúšovská, Galovky, Lištica, Medzi cestami, Gregorova dolinka, Hrania strana, Kucak, Brody, Hrobľa, Cerovina, Stánok, Nové Vinice, V potokoch, Noviny, Veľke zeme, Zabitvo, Kraje, Španiel laz, Šipín, Vrchné lúky, Bukovinka, Zalíštie, Široký prieloh, Roveň, Balaštatovská, Želiarske lúky, Podhrášky, Na krivine, Klátna, Brďo, Valachovka, Horná Karmanka, Za cúdenicami

Miesto, Krupinská planina:, 7 z 17

Horné Prielohy, Nad Haneskou, Jankovský vrch, Konopnice, Stará hora, Kochlačka, Dlhý vidovec, Rákytia, Strmé sady, Horné Breziny, Čerťazka, Ďaleký výhľad, Gajdoška, Pod Viničkami, Bendov laz, Okrúhla, Jakušov kút, Dvilina, Harmanec, Pri Chodníku, Vyše Trpína, Stáne, Valentovská, Pod hájom, Horná dolina, Kľúč, Pod Bukovinkou, Táliky, Hrubá hora, Nad vinicami, Vrchy, Ozdol, Starý háj, Za Rúbaničkou, Obertov vŕšok, Pod Hustým Hájom, Spoločná, Kopanice, Cerina, Breziny, Sucháňska dolina, Hrachovište, Dolné Breziny, Čierťaž, Dolné Náklo, Ostrý vrch, Patočiny, Vráta, Kompisky, Dielničky, Čipčí vrch, Šánce, Močiar, Smrdiatá, Na jamu, Hrb, Nad brezinkou, Háj, Hornie uhlisko, Druhá strana

Miesto, Krupinská planina:, 8 z 17

Dolná želatina, Bravčie, Horná želatina, Gažové lúky, Dlhé zeme, Na blatách, Mravíkov vŕšok, Na stráničke, Pálenica, Nad Hilom, Háj, Horné lúky, Horné zeme, Honé Náklo, Borovčie, Čapáš, Nad Búroskovom, Staré Vinice, Zrúbanina, Dolné zeme, Konopiská, Bukovinka, Brestová dolina, Matúšovská baňa, Vlčia jama, Veľké zeme, Roľniská, Pri Sucháňskom mlyne, Nad Krasačníkom, Úboč, Vŕšky, Nad Hrádkami, Pustatina, Nad Pánskou z hradou, Háj, Nad lúčnym mlynom, Kolčovanina, Dolné Novinky, Janov laz, Diery, Dielničky, Vyše Starých Viníc, Ohrad, Jablonie, Lukačíkovo, Na Brde, Kopanice, Čachovo, Za Jalšovíkom, Žobrák, Hrádok, Brezinky, Nad potokom, Hrabia, Nad včelínom, Nad hájom, Na Dieloch, Syravky, Pod skalinou, Hora háj

Miesto, Krupinská planina:, 9 z 17

Široké, Diniská, Pod Hrbom, Vankova dolina, Belkov diel, Zdola Jazovčia, Za vinice, Žobrák, Šípina, Horné lúky, Prielohy, Nad chrastie, Ladikovo, U šípa, Pod vinicami, Hlavy, U jazera, Dielec, Pod závoz, Za záhradným hájom, Žobrácka dolina, Krivina, Za humná, Jažovčia, Hájik, Polichno, Lipina, Osičia, Mrázova, Kratina, Pod Žobrákom, Mlynský járok, Divničky, Klinovačky, Nad Bukovcom, Konopiská, Vrchné tále, Dolný kalinov, Breziny, Za háj, Rakytovec, V chrasti, Luh, Ivanka, Dolné kopanice, Záhumnia, Žarnovišťe, Pažite, Šariny, Vŕšky, Barania stráňa, Hradská púť, Medzi cesty, Staré vinice, Plesá, Záhumnie, Záhumnie, Pažity, Nad závoz, Lástok

Miesto, Krupinská planina:, 10 z 17

Hŕbok, Do ravien koncom, Dráhy, Nad Dankovcom, Prachárňa, Dolná Karmanka, Bielušnička, Brezie, U chotára, Hore koncom, Veľké lúky, Pod Habrovík, Konopiská, Pod dielec, Horné nivy, Dolné prielohy, Zákrovie, Laste, Potok, Za hájom, Nivy, U liesky, Bujasová, Kapustnice, Za dolinky, Beľava, Za veselice, Húštie, Borovkáš, Dlhé diely, Michalka, Dolné lúky, Dobošová, Kalinovský hrb, Borovica, Podrážky, Dolná dolina, Hrb, Patočina, V laze, Trnovica, Kratiny, Horný Bukovec, Nad vlčou jamou, Spodné prielohy, Záskalie, Rakovčík, Rúbanka, Selský mlyn, Balážov kríž, U tŕnia, Krivá púť, Cirkevná, Pod Vlčiu, Červený vŕšok, Lieštie, Pecná stráň, Medzi vody, Biaľuška, Biela hlina

Miesto, Krupinská planina:, 11 z 17

Ráztoky, Horné vinice, Hlúšťa, Na kňazovom, Nad Medokýšom, Úzke lúky, Hlboké, Nad Chrasťou, Kokava, Poldieliky, Verešová, Medzi rásochami, Pod Bieľučkým potokom, Dolina, Preľač, Úhrady, U rakytia, Lopaty, Šárna, Nad dolinkami, Komín, Troje hony, Močiare, Pod jarok, Kopane, Nad Ráztoky, Za Bielou hlinou, Pažítky, Polichy, Sikliak, Nad Brezinkom, hájovňa, Vyhorenina, Líšky, Úzke, Dúbrava, Zákľuky, Háj, Mozdrička, Osičina, Pereš, Podiely, Jazero, Dielnice, Humná, Pustatina, Selce, Za Horné humná, Pod Bovdiškou, Vlčia, Majerská, Oskoruža, Pod Škepovím, Chotár, Bujasov bok, Háj, Nad mlyn, Rakyta, Holizné zeme, Nad Chlievnym potokom

Miesto, Krupinská planina:, 12 z 17

Chmelinie, Kozárka, Na Chotári, Na brezinách, Pod jarkom, Vrchné záhumnie, Zhora Mikulášikovej, Kropáčka, Pod horou, Nad chodník, Rovne, Dieliky, Bencova jama, Zdola dediny, Pod Viničkami, Za Dolné humná, Volovište, Pod Babkou, Horné vinice, Rovne, Za Starou riekou, Čierny prieloh, Pod Vinice, Pri brode, Za jarok, Vinice, Ploštinec, Kocheľ, Sklady, Konopiská, Pavlovica, Pustý laz, Horné lúky, Bralce, Zore, Nad Hlbokým, Remník, Ťakiarov jarok, Vincalova lúka, Horná dolina, Holizne, Nad Dráhami, Jamky, Za vrch, Bovdiška, Uhliská, Stráčky, Na červenkách, Noviny, Za vrchom, Pod Brúskom, Vyškovo, Macocha, Pod Rakytou, Nivy, Žabica, Suchý drieň, Za humnami, Za šibenicou, Horné strminy

Miesto, Krupinská planina:, 13 z 17

Pod Čotou, Rackyne, Gelendov laz, Chabdie, Drahoňovo, Na Močiari, Nad cintorínom, Hlavy, Koprovnička, Horný Kalinov, Dráhy, Ohrada, Mlynský jarok, Čierťažný hrb, Jasenie, Šarkanka, Záhumenica, Pancierka, Paškácie, Mezník, Pavlova dolinka, Strminy, Močiar, Frčkovo, Chlievnym potokom, Laste, Pri kríži, Za dubom, Kostolná, Kremenia, Za humny, Nad Habrovík, Páterka, Bukovina, Gáborka, Pri Hradskom chodníku, Nad Ráztokami, Koprovnická hora, Nové Vinice, Ježovo, Klokoč, Krnáč, Kňazov vŕšok, Zhora kostola, Potočiny, Nad hložinou, Pod Bralce, Pri Medokýši, Mlyniská, Dolné vnútorné, Hlinište, Zálohy, Borovička, Jelenie, Drienik, Lehôtka, Horné lúky, Horné vnútorné, Cibulisko, Breziny

Miesto, Krupinská planina:, 14 z 17

Hrb, Starý vrch, Vlčia jama, Leštianska dolina, Petrove dielce, Studená stráň, Hájik, Eresveň, Zhora dediny, Pred úbočím, Borovice, Pod Hrbom, Paškacie, Hradeniská, Dolné lúky, Širiny, Šavlovica, Stupné, Háj, Horné pažitie, Rúbanisko, Rennek, Bučina, Pod starým vrchom, Fialkový háj, Uranička, Pod pivnicami, Nad Pažítky, Za krupinicou, Súdeniny, Dlžiny, Záložnice, Nákle, Nad Mezníkom, Bohušova dolina, Jama, Polomka, Kamenný vrch, Široké lúky, Čerešňovo, Rovne, Gomboš, Rázsochy, Dolinský klin, Černice, Šahanská vinná stráň, Vyškovce, Selce, Tuškov diel, Kostolná, Pod Tehlou, Za cintorínom, Dolné vinice, Pod Stráňou, Vo vŕškoch, Kratiny, Kamenice, Pod Hájiky, Nad novým vrchom, Za horou

Miesto, Krupinská planina:, 15 z 17

Pazucha, Lipiny, Pod Chlievnym potokom, Na vŕšku, Dlhé zeme, Pracháreň, Boroviská, Katinka, Sklenárka, Za vrchmi, Pri pajte, Osičie, Stolce, Kozí vrch, Pivovarná stráň, Priesek, Sečedovská hora, Vŕbovok, Nad košiarom, Spodná Srňajka, Kamienka, Jurajov hon, Plachtínsky vrch, Vrch, Vonkajšia záhrada, Lomóc, Tortuška, Medzi bukmi, Dolné lúky, Kuppan, Vinice, Koliesko, Terke, Veľká lúka, Holý vrch, Katovka, Nad hradskou, Ploština, Žičovská hora, Vincelova lúka, Pustatina Ráj, Šibeničný vršok, Krátiny, Kalvária, Nad Španou, Predné hony, Cigánsky vrch, Malé hrušoviská, Za rakytím, Galov laz, Veľké buky, Hrádok, Veľká hora, Boroviská, Pod jarkom, Horná stáňa, Chlanačka, Štepnica, Pod luhom, Pri kríži

Miesto, Krupinská planina:, 16 z 17

Chrasťovské pramene, Dúbravka, Pri potôčku, Imrovka, Klčovislo, Ľadová, Veľká hora, Pod Holým vrchom, Krákorov vrch, U májika, Za záhradami, Vrch Okov, Jelšova jama, Čerťaž, Kamence, Obecná lúka, Veľké hrušoviská, Horné lúky, Dlhé, Srňajka, Nový vrch, Stredné hony, Hradské pole, Kalvársky vrch, Patalinča, Starý vrch, Vinice, Dolina, Vrch hlavy, Cerie, Vynáhrady, Horna dolina, Luh, Pereš, Diela, Konopniska, Hnušťovia, Za sadom, Blažová, Nad mestom, Vlčí hrb, Vnútorná záhrada, Judin vrch, Za záhradami, Starý vrch, Dunak, Dubový vrch, Vrchná Srňajka, Okrúhla hora, Radunišťe, Pusté, Činigová, Dubina, Od klenianskeho chotára, Úzka stráň, Raj, Strhársky vrch, Za vinicami, Za hrbom, Nad dolinou

Miesto, Krupinská planina:, 17 z 17

Mandové kúty, Pod Hájikom, Močiare, Močiar, Za kostolom, Lipovce, Breziny, Lazy Raj, Záhumnie, Rácovák, Krátiny, Drieňovka, Nad Badíncom, Vinice, Za horou, Ráj, Pavlov hrb, Polianky, Nad Vŕbovkom, Očenáška, Háj, Mankova, Dolný medzník, Breziny, Dolinka, Malé buky, Kopanica, Krátke hony, Klokoč, Jalšovík, Rovne, Baza, Pod Selčiankou cestou, Krtíšok, Pánske pole, Pecná stráňa, Dolina, Kutinky, Kapustniska, Šárova dolina

Podobné, Krupinská planina:

2914x turistika, 2563x miesto, 121x strom, 67x orientačný bod, 65x poľovnícky posed, 35x turistické informácie, 18x studňa, 16x chranený strom, 11x prístrešok, altánok, 10x atrakcia, 3x ohnisko, 3x komín, 2x orientačná mapa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Krupinská planina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://krupinska-planina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.